Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Villkor för medlemskap

Genom att ansöka om medlemskap intygar du att du uppfyller villkoren som du kan läsa om här.

För att bli medlem i SMÅA behöver du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha gjort det när du senast arbetade. Vi försäkrar företagare, företagares maka/make och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag i Sverige. Även anställda föreståndare inom drivmedelshandeln samt personer i ledande ställning, inom samverkande näringslivsorganisationer, har rätt att bli medlem.

Med företagare avses en person som bedriver förvärvsverksamhet yrkesmässigt och självständigt, och som hen personligen utför arbete i och har väsentligt inflytande över. Med arbete menas avlönat förvärvsarbete.

Här finns mer information gällande vem som är företagare.

Tidpunkt för inträde
Inträdet i SMÅA räknas från och med den första dagen i den kalendermånad ansökan gjordes.

Övergång från annan a-kassa
Om du varit medlem i en annan a-kassa i anslutning till inträdet i SMÅA får du tillgodoräkna dig den medlemstiden hos oss.

Avsluta medlemskap
Om du inte längre vill vara medlem i SMÅA måste du anmäla ditt utträde skriftligen. Du måste ange tidpunkt för utträdet. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Behandling av personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterat: 10 augusti 2021