Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter. På grund av tekniska problem går det inte att logga in just nu.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Villkor för medlemskap

Genom att ansöka om medlemskap intygar du att du uppfyller villkoren som du kan läsa nedan.

För att bli medlem i SMÅA måste du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha uppfyllt dessa villkor när du senast arbetade. Verksamhetsområdet omfattar företagare, företagares maka/make och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag verksamma i Sverige. Även anställda föreståndare inom drivmedelshandeln kan bli medlem i SMÅA.

Även personer i ledande ställning, inom med SMÅA samverkande näringslivsorganisationer, har rätt att bli medlem.

Med företagare avses en fysisk person som bedriver förvärvsverksamhet yrkesmässigt och självständigt, och som hen personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Med arbete menas avlönat förvärvsarbete. Oavlönat arbete i till exempel en makes eller makas företag är inte ett förvärvsarbete.

Här finns mer information gällande vem som är företagare.

Tidpunkt för inträde
Inträdet i SMÅA räknas från och med den första dagen i den kalendermånad som ansökan inkom.

Övergång från annan a-kassa
Om du omedelbart före inträdet i SMÅA varit medlem i en annan a-kassa får du tillgodoräkna dig den medlemstiden hos oss.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften aviseras kvartalsvis och betalas månadsvis. Du kan välja att betala via pappersfaktura, autogiro eller via e-faktura.

Avsluta medlemskap
Om du inte längre vill vara medlem i SMÅA måste du anmäla ditt utträde skriftligen. Du måste ange tidpunkt för utträdet. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Behandling av personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterat: 25 mars 2021