Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Om medlemskapet

Arbetsmarknaden kan svänga snabbt och din arbetssituation kan förändras. Ett medlemskap hos oss ger dig möjlighet till ersättning tills du hittar ett arbete.

SMÅA är en arbetslöshetskassa för företagare, företagares make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små och medelstora företag verksamma i Sverige.

Till små och medelstora företag räknas företag med 0-249 anställda. Vi försäkrar företagare från alla branscher och du kan vara medlem i SMÅA oavsett vilket sorts bolag du har.

Bli medlem här

Företagare
En företagare är en person som bedriver förvärvsarbete yrkesmässigt och självständigt, i en verksamhet som hen personligen utfört arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Med det menas att:

 • Sitta i styrelsen som ledamot eller suppleant
 • Vara ensam firmatecknare
 • Vara VD
 • Vara majoritetsägare i företaget (om ni är två delägare ska du äga 50 procent eller mer av aktierna)
 • Ha eller ha haft ett inflytande i verksamheten som varit så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på sökandens kompetens

Övriga familjemedlemmar (som arbetar i företaget):

 • Sambo
 • Släktingar i rätt upp- och nedstigande led
 • Adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn
 • Make/maka och sambo till barn
 • Efterlevande maka/make och sambo till avlidet barn
 • Syskon och halvsyskon
 • Även mer avlägsna släktingar räknas som familjemedlemmar om de bor tillsammans med företagaren eller delar hushåll.

Övriga som kan bli medlemmar i SMÅA

 • Om du arbetar och är styrelsemedlem i en ekonomisk förening.
 • Om du arbetar i ett kooperativ har du rätt att bli medlem om det är en extern verksamhet. Ett dagiskooperativ där vilka barn som helst får gå anses som extern verksamhet. Om du däremot har en intern verksamhet, det vill säga där föräldrarna bildar en sammanslutning och bara tar hand om sina egna barn, anses detta som intern verksamhet och medlemskap kan inte beviljas.

Du kan blanda arbete från både anställning och företag, dock måste du huvudsakligen vara företagare när du söker inträde i SMÅA.

Starta-eget-bidrag, aktivitetsstöd
Om du har starta eget bidrag är du varmt välkommen som medlem i SMÅA under tid med bidraget.

Inträde efter arbete utomlands
För dig som senast har arbetat i annat EU/EES-land gäller särskilda regler för inträde.

Du kan vara medlem oavsett bolagsform
Vi välkomnar alla företagare, oavsett om du har enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Du behöver inte lämna SMÅA även om du gör en förändring av ditt företag.

Du kan vara som medlem även som anställd
Du kan vara kvar hos SMÅA även när du är anställd.

Följande kan inte beviljas inträde i SMÅA

 • Är du redan med i en a-kassa måste du gå ur din gamla a-kassa innan du kan bli medlem hos oss. Vi hjälper dig att flytta över medlemskapet om du vill.
 • Om du ansöker om medlemskap från och med den månad du fyller 65 år.
 • Gränsarbetare, det vill säga de som bor i Sverige men som arbetar i exempelvis Norge.
 • Om du arbetar som familjehems- eller fosterföräldrar och som inte har HVB-tillstånd (Hem för vård eller boende). Om du har HVB-tillstånd anses det som institutionsvård med placering utanför hemmet som drivs av enskild vårdgivare, kommun eller landsting.

Uppdaterat: 17 augusti 2021