Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

Om du upplever problem när du ska använda våra e-tjänster rekommenderar vi att du provar en annan webbläsare som stödjs av vår webbplats. Google Chrome, Edge, Firefox och Safari är exempel på sådana webbläsare.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare.

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

 

Villkor för ersättning

Allmänna villkor

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en inkomstbaserad försäkring.

Grundförsäkring

Grundförsäkring med grundbelopp kräver att du fyllt 20 år och uppfyller:

 • Grundvillkor
 • Arbetsvillkor

För att få ersättning enligt grundförsäkringen hos oss måste du vara medlem. Är du inte medlem i någon a-kassa kan du söka ersättning hos Alfa-kassan.

Inkomstbaserad försäkring

För att du ska få ersättning enligt den inkomstbaserade försäkringen krävs att du uppfyller:

 • Grundvillkor
 • Medlemsvillkor
 • Arbetsvillkor

Missnöjd med beslut

Om du tycker att SMÅA fattat ett felaktigt beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Då går vi igenom hela ditt ärende en gång till och gör en ny förutsättningslös bedömning.

Du måste skriva in till SMÅA och begära omprövning inom två månader från det att du tagit del av beslutet. Om vi får din begäran senare än så får vi inte ompröva beslutet.

Det är viktigt att du skriver tydligt vilket beslut du vill ska omprövas, varför du anser att beslutet är fel och hur du tycker att det ska ändras. Det är viktigt att vi förstår vad du vill.

Så beräknas din ersättning

För att beräkna din ersättning per dag räknar vi först ut vad du hade för genomsnittlig inkomst innan arbetslösheten.

För dig som varit egen företagare finns två sätt att beräkna din inkomst. Det finns även en alternativregel för dig som är nystartad företagare.

Vilande företag/Upphörd verksamhet

För att du som företagare inte ska behöva lägga ner, sälja eller avveckla din verksamhet finns alternativet att få a-kassa vid tillfälligt uppehåll/vilande företag. 

Ersättning vid tillfälligt uppehåll

Om du inte vidtar några åtgärder, förutom nedanstående, kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Från och med 1 januari ska det ha gått tre år emellan för att kunna få ersättning för just vilande företag.

Åtgärder som inte påverkar rätten till arbetslöshetsersättning:

 • Nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser.
 • Enstaka åtgärd för avveckling. Något som endast kräver en begränsad insats och som inte var möjlig att göra innan du upphörde med din verksamhet.
 • Åtgärder på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.
 • Upphört med verksamheten

Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas, trots att hela verksamheten finns kvar, kan nyttjas som oftast var tredje år från det att du startar upp din verksamhet igen. Om du behöver ansöka om ersättning på nytt, och det inte gått tre år sedan du startade upp ditt företag igen, måste din verksamhet upphöra definitivt för att kunna få ersättning.

Upphört med verksamheten

Nedan ser du några exempel på förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska anses ha upphört definitivt med verksamheten (observera att dessa exempel inte är uttömmande).

 • Företaget ska avregistreras hos Bolagsverket.
 • F-skatt och moms ska avregistreras hos Skatteverket.
 • Samtliga inventarier ska vara sålda.
 • Andelar i företaget ska vara sålda.
 • Eventuellt hyreskontrakt för den lokal där verksamheten har bedrivits ska vara uppsagt.
 • Företagaren ska till alla delar ha upphört annat än tillfälligt med verksamheten.

Studier och a-kassa

Enligt huvudregeln har man inte rätt till arbetslöshetsersättning när man studerar oavsett om det är heltids- eller deltidsstudier. Detta gäller även under uppehåll i studierna, exempelvis under sommarlovet. Det finns undantag till huvudregeln vilka du kan läsa om nedan.

Även om studierna omfattas av undantagen måste man även uppfylla grundvillkoren under den tid som man studerar.

Orienteringskurser och liknande
Om du är arbetslös och deltar i en utbildning eller aktivitet som ger en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller som underlättar omställningen från ett arbete till ett annat kan du ha fortsatt rätt till arbetslöshetsersättning. Orienteringskursen eller liknande aktivitet kan vara på hel- eller deltid. Du får som mest 15 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod jämsides med en sådan utbildning/aktivitet.

Deltidsstudier
Du som är arbetslös kan i vissa fall få ersättning om du studerar i en omfattning om högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter det att du blev arbetslös, om följande villkor är uppfyllda:

 • det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
 • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
 • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd

Om du före det att du blev arbetslös har deltagit i utbildning under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete kan du ha rätt att deltidstudera med studiestöd samtidigt som du får arbetslöshetsersättning.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på deltid inom en ersättningsperiod.

SMÅA går igenom din ansökan och beslutar om du kan påbörja deltidsstudierna utan att din ersättningsrätt påverkas. Kontakta alltid SMÅA innan du påbörjar någon form av studier under din arbetslöshet, så hjälper vi dig.

Heltidsstudier
Om du har haft ett heltidsarbete och samtidigt studerat på heltid kan ha rätt att fortsätta studera utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning om följande villkor är uppfyllda:

 • det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
 • utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
 • utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
 • utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid inom en ersättningsperiod.

Arbetsmarknadsutbildning och Starta-eget-bidrag
Om du deltar i en arbetsmarknadsutbildning eller får Starta-eget-bidrag får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Deltidsarbete

Du kan få ersättning samtidigt som du deltidsarbetar i 60 veckor. Däremot gäller inte denna regel om du arbetar i ditt eget företag. Som företagare kan du inte deltidsstämpla enligt gällande lagstiftning.

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär att du kan få ersättning i högst 60 veckor i kombination med arbete. I vilken form du är anställd har ingen betydelse däremot gäller denna regel inte om du arbetar i ditt eget företag. Varje vecka som du arbetar och samtidigt får ersättning räknas som en deltidsvecka, oavsett om du arbetar mycket eller lite under veckan.

Vad händer när de 60 deltidsveckorna har tagit slut?
När de 60 deltidsveckorna tagit slut kan man bara få ersättning för veckor man inte arbetar alls under resten av ersättningsperioden.

Godkänt extraarbete

Extraarbete kan godkännas utifrån två olika former, bisyssla eller deltidsföretagande (10/17). Om du har ett arbete kan detta i vissa fall godkännas som ett extraarbete som du kan behålla utan att det påverkar din rätt till ersättning. För att extraarbetet inte ska påverka arbetslöshetsersättningen måste du ha utfört det jämsides med ett heltidsarbete i minst tolv månader innan du blir arbetslös.

Företag som extraarbete
Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidsysselsättning kan du behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör.

Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra.

Ingen inkomstbegränsning
Det finns ingen inkomstbegränsning för att ett arbete i eget företag ska kunna bli ett godkänt extraarbete. SMÅA fastställer en genomsnittlig inkomst och gör sedan löpande kontroller (vanligtvis en gång per år). Om inkomsten överstiger 3 060 kronor per vecka görs ett avdrag med det överstigande beloppet.

Arbetstid i det godkända extraarbetet
Det är viktigt att komma ihåg att du inte får utöka arbetstiden i det godkända extraarbetet. Om så sker upphör arbetet att vara godkänt som ett extraarbete som inte påverkar ersättningen. Du kan då inte längre betraktas som arbetslös och du har inte längre rätt till ersättning när du arbetar i ditt företag.

Om arbetet utökas i tid upphör det att ses som ett godkänt extraarbete och påverkar alltså ersättningen. Detta innebär alltså att du ska fylla i alla dina arbetade timmar på dina tidrapporter till a-kassan.

Ersättning vid deltidsarbete (ej godkänt extraarbete)
Om din anställning inte kan bli ett godkänt extraarbete som inte påverkar ersättningen, finns möjligheten att ändå deltidsarbeta samtidigt som du får arbetslöshetsersättning. SMÅA gör då avdrag från din ersättning för de timmar du har arbetat och ersätter dig för resterande arbetslös tid, upp till heltid.

Detta gäller i huvudsak vid anställning, men i vissa fall även för deltidsföretag (se ovan under Kombinerat anställning med företagande).

Du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod. De dagar som sedan finns kvar av ersättningsperioden på 300 dagar kan du endast få utbetalda i de veckor då du inte arbetar alls.

Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer samt vid arbete som deltidsföretagare enligt ovan. Den gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Samma begränsningsregel för arbete kombinerat med arbetslöshetsersättning gäller om du får en anställning på deltid under redan påbörjad arbetslöshetsperiod.

Kombinerat anställning med företagande
Om du har kombinerat anställning med företagande kan du få fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning även om du skulle förlora din deltidsanställning.

Detta gäller under förutsättning att arbetet i deltidsanställningen har varit minst 17 timmar per vecka och att arbetet i företaget varit max 10 timmar per vecka samt att inkomsten från företaget inte överstigit 3 600 kronor per vecka. Det ska även ha bedrivits jämsides i minst 6 månader och tiden i företaget får inte utökas under arbetslösheten.

Exempelvis: Du har haft en anställning med 35 timmar per vecka och har samtidigt haft ditt företag vid sidan av där du arbetat 5 timmar per vecka. Du sägs upp från din anställning och söker arbetslöshetsersättning. Du kan då fortsätta att arbeta i ditt företag i samma omfattning som tidigare och samtidigt få ersättning från SMÅA.
Detta kan pågå i 60 veckor.

 

Arbete utomlands

Genom medlemskapet i EU har du som medborgare ett försäkringsskydd vid arbetslöshet om du flyttar mellan eller bor och arbetar i olika EU/EES-länder och Schweiz.

Regelverket för försäkringsskyddet mellan EU/EES-länderna är mycket komplext. Här försöker vi förklara vad som gäller i de vanligaste situationerna. Kontakta gärna SMÅA om du har frågor om utlandsarbete eller om du själv funderar på att arbeta i annat EU-land än Sverige.

Förtroendevald

Det finns flera olika typer av förtroendeuppdrag.
I arbetslöshetsförsäkringen bedöms dessa på olika sätt beroende på om man enligt lag har rätt att vara ledig från sitt arbete eller inte.

Förtroendeuppdrag med rätt till ledighet från en anställning
I arbetslöshetsförsäkringen jämställs förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning med förvärvsarbete. Det innebär att sådana förtroendeuppdrag kan ligga till grund för rätten till ersättning genom att ingå i ett så kallat arbetsvillkor samt att sådana förtroendeuppdrag även ska deklareras som arbete på tidrapporterna.

Exempel på förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning är: riksdagsledamöter, förtroendevalda i kommuner och landsting, fackligt förtroendevalda samt nämndemän.

Övriga förtroendeuppdrag
Förtroendeuppdrag där man inte enligt lag har rätt till ledighet från en anställning kan inte ligga till grund för rätten till ersättning och ska inte heller deklareras som arbete på tidrapporten. Däremot ska ett sådant uppdrag deklareras som förhindrad på tidrapporten om uppdraget en viss dag hindrar dig från att kunna söka eller ta ett arbete.

Uppdrag

Om du blivit erbjuden ett uppdrag måste a-kassan bedöma om det räknas som anställning eller företag. Om det räknas som företag har du inte rätt till någon ersättning så länge som verksamheten pågår. Det är viktigt att du hör av dig i förväg så att vi inte betalar ut fel ersättning till dig.

Så länge du inte söker ersättning kan du självklart ta uppdrag. Lagen reglerar endast den som får ersättning från a-kassan.

Uppdrag som eget företag

Om uppdraget räknas som företag innebär det att du inte har rätt till ersättning förrän uppdraget upphört. Vi rekommenderar att du kontaktar a-kassan innan uppdraget börjar.

 • Om du fakturerar uppdraget med egen F- eller F/A-skattsedel eller genom en närståendes bolag bedöms du som egen företagare.
 • Om du använder ett faktureringsföretag kan det i vissa fall även då bedömas som att du är företagare trots att faktureringsföretaget betalar skatt och sociala avgifter.

 

Uppdrag som anställning

Om uppdraget räknas som en anställning kan du få ersättning mellan uppdragen och ibland kombinerat med uppdraget om det är på deltid. Vi måste veta när uppdraget påbörjas och avslutas samt vad du ska få betalt för och vad som är principen för ersättningen.

Så här ansöker du:

 • Be om ett skriftligt avtal. Ladda upp det i Mina sidor så att vi kan bedöma ersättningsrätten under tiden uppdraget pågår och hur det ska redovisas på tidrapporten.
 • Om det inte finns något skriftligt avtal ska du lämna motsvarande uppgifter och kontaktuppgifter till uppdragsgivaren till oss så att vi i förväg kan bedöma karaktär och omfattning på uppdraget.
 • När uppdraget är genomfört ska uppdragsgivaren redovisa det utförda arbetet på ett arbetsgivarintyg.

Har du annan ersättning?

Här kan du läsa om andra ersättningar som kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Avgångsvederlag och ekonomiskt skadestånd
Under den tid du får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd, som motsvarar utebliven lön, har du har inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Pension
Allmän pension (premiepension, inkomstpension och tilläggspension) och tjänstepension påverkar arbetslöshetsersättningen. Även förmåner som betalas ut och som har karaktär av pension kan i vissa fall jämställas med ålderspension. Om du återkallar pensionen så får du ersättning utan pensionsavdrag.

Omställningspension, delpension, bostadstillägg och privat pensionsförsäkring påverkar däremot inte. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning är det viktigt att du skickar in ett beslut om din pension till SMÅA.

Sjuk- och aktivitetsersättning
Om du skulle bli sjuk och beviljas hel eller 3/4 sjuk- eller aktivitetsersättning kan du inte få a-kassa. Eftersom du då inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

För att anses stå till arbetsmarknadens förfogande måste du vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 timmar per arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka.

Om du får halv eller ¼ sjuk- eller aktivitetsersättning kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Dagpenningen och normalarbetstiden kan komma att påverkas.

Arbetsskadelivränta, som inte är kombinerad sjuk- eller aktivitetsersättning, påverkar inte ersättningsrätten, utom i de fall den utgår under rehabiliterings- eller utbildningstid.

Annan ersättning som får räknas med

Viss ersättning, exempelvis sjuk- och föräldrapenning, får räknas med i beräkningen av arbetslöshetsersättningen. Det samma gäller för dig som varit anställd och fått sjuklön utbetald av din arbetsgivare. Ersättningen kan i vissa fall räknas med om du arbetat minst 50 timmar i den månad som du också fått ersättningen. Följande ersättningstyper kan räknas med:

 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Havandeskapspenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Smittbärarpenning
 • Ersättning för vård av närstående
 • Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
 • Sjuklön från arbetsgivare för dig som varit anställd

Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig
Den ersättning du får från a-kassan är både skattepliktig och pensionsgrundande. I slutet av januari skickas en kontrolluppgift till dig och till Skatteverket.

Deltidsbrandman

Du som är deltidsbrandman omfattas av speciella regler. För att anses stå till arbetsmarknadens förfogande behöver du till exempel vara beredd att frånsäga dig ditt uppdrag som deltidsbrandman om du blir erbjuden ett arbete som inte går att kombinera med uppdraget. Du behöver också skicka in ett intyg från brandchefen som styrker att du omedelbart kan befrias från din tjänstgöring ifall du blir erbjuden ett annat arbete.

Arbetet som deltidsbrandman är normalt indelat i beredskapstid/jourtid, övningar, utryckningar och materialvård. Det är endast den tid du arbetat med materialvård och utryckningar som ska redovisas på ditt arbetsgivarintyg. Beredskapstid och övningar betraktas inte som arbete och kan därför inte ingå i beräkningsunderlaget för din ersättning.

Delar av uppdraget behöver inte redovisas på tidrapporterna
Det är bara vissa delar av uppdraget som ska redovisas på dina tidrapporter.
Sedan den 31 maj 2021 behöver du som är deltidsbrandman inte redovisa beredskapstid eller övningar på dina tidrapporter. Övriga arbetsuppgifter,
så som utryckning, materialvård och utbildning ska däremot redovisas som
arbete på dina tidrapporter.

Om uppdraget som deltidsbrandman kan ses som ett godkänt extraarbete
behöver du inte redovisa den tid du ägnar åt materialvård på tidrapporterna.

Deltidsbrandman som godkänt extraarbete
Om du har arbetat som deltidsbrandman vid sidan om ett annat heltidsarbete
ska SMÅA utreda om ditt uppdrag som deltidsbrandman kan utgöra ett godkänt extraarbete. Utryckningar, beredskapstid och övningar kan inte ingå i det godkända extraarbetet. Det är endast tid du ägnar åt materialvård som kan
bli ett godkänt extraarbete.

Om ditt uppdrag som deltidsbrandman blir ett godkänt extraarbete behöver
du endast redovisa utryckningar som arbete på dina tidrapporter

Beslut före den 31 maj 2021Före den 31 maj 2021 kunde även beredskapstid och övningar ingå i det godkända extraarbetet. Om du har fått ett beslut om godkänt extraarbete före regeländringen 2021 kan äldre regler gälla tills dess att uppdraget förändras.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för just dig