Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

Om du upplever problem när du ska använda våra e-tjänster rekommenderar vi att du provar en annan webbläsare som stödjs av vår webbplats. Google Chrome, Edge, Firefox och Safari är exempel på sådana webbläsare.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare.

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

 

Villkor för medlemskap

För att bli medlem i SMÅA behöver du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha gjort det när du senast arbetade. Vi försäkrar företagare, företagares maka/make och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag i Sverige. Även anställda föreståndare inom drivmedelshandeln samt personer i ledande ställning, inom samverkande näringslivsorganisationer, kan försäkra sig hos oss.

Genom att ansöka om medlemskap intygar du att du uppfyller villkoren som du kan läsa om här.

A-kassa är grundtrygghet

A-kassan är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir arbetslös. Du försäkrar alltså din inkomst, både som anställd och företagare, hos en och samma a-kassa. Som medlem hos oss har du samma rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös, även om du arbetat som anställd, som du skulle haft hos vilken annan a-kassa som helst.

Vilken a-kassa ska jag vara med i?

Det finns en a-kasseväljare som hjälper dig att hitta rätt a-kassa. Du kan bara vara med i en a-kassa i taget. Möjligheten att gå med i en a-kassa upphör den månad du fyller 66 år.

Vem kan bli medlem?

SMÅA är en arbetslöshetskassa för företagare, företagares make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små och medelstora företag verksamma i Sverige. Till små och medelstora företag räknas företag med 0-249 anställda. Vi försäkrar företagare från alla branscher och du kan vara medlem i SMÅA oavsett vilket sorts bolag du har.

Har du aktivitetsstöd?

Om du har starta eget bidrag är du varmt välkommen som medlem i SMÅA under tid med bidraget.

För dig som är arbetslös finns det möjlighet till stödinsats i jobbsökandet i form av arbetsmarknadspolitiska program. Om du ska delta i ett sådant eller inte beslutas av Arbetsförmedlingen, vi på a-kassan utreder om du uppfyller villkoren för a-kassa,
då det påverkar den ersättning du kan få under tiden du deltar i ett program. Ersättningen kallas då aktivitetsstöd.

Har du arbetat utomlands?

För dig som senast har arbetat i annat EU/EES-land gäller särskilda regler för inträde.

Läs mer om utlandsarbete  >

Tidpunkt för inträde

Inträdet i SMÅA räknas från och med den första dagen i den kalendermånad ansökan gjordes.

Övergång från annan a-kassa

Om du varit medlem i en annan a-kassa i anslutning till inträdet i SMÅA får du tillgodoräkna dig den medlemstiden hos oss.

När du fyller i ansökan om medlemskap kan du kryssa i att du vill ha hjälp att flytta medlemskapet. Du får med dig din medlemstid från din tidigare a-kassa och vi ser till att du inte får något glapp i din medlemsperiod.

Ansök direkt med e-legitimation här   >

Avsluta medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap gör du det enklast genom att logga in i Mitt medlemskap och välja Avsluta medlemskap. Du kan även skriva till oss och berätta att du vill avsluta ditt medlemskap. Det är viktigt att du skriver vem du är (namn och personnummer) och från och med när du vill träda ur. Du kan få utträde som tidigast från och med att vi får din anmälan. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Läs mer om avsluta medlemskap  >

Personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om personuppgifter   >

Våra stadgar

§ 1 Kassans ändamål och firma

Kassan ska i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring…

§ 2 Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde omfattar
företagare, företagares make/maka och övriga
familjemedlemmar…

 

Lagar och förordningar

SMÅAs verksamhet regleras huvudsakligen av:

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Varje ärende behandlas av handläggare och i vissa fall av jurister.

Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar vår verksamhet. Staten har även en representant i SMÅAs styrelse.

Glöm inte inkomstförsäkringen

Du som är ansluten till SMÅA kan teckna en kompletterande inkomstförsäkring (löneförsäkring) via Försäkring Direkt, speciellt framtagen för SMÅAs medlemmar. En försäkring konstruerad för just dig som småföretagare.

Bli medlem idag

Det kostar bara 159 kr/mån!