Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Avsluta medlemskapet

Här hittar du information som är bra att veta innan du begär utträde.

Om du byter a-kassa
För dig som vill byta a-kassa är det viktigt att du skickar in en medlemsansökan till den a-kassa du önskar byta till. SMÅA hjälper till att skicka uppgifter om medlemstid till din nya a-kassa. Det är viktigt att du inte får något glapp i din medlemskapsperiod.

För dig som har aktivitetsstöd eller starta eget-bidrag
Vi rekommenderar att du stannar kvar som medlem under den period du har någon form av stöd som utbetalas antingen av oss eller av Försäkringskassan. Eftersom aktivitetsstödet och starta eget-bidraget baseras på a-kassans uppgifter kan nivån på din ersättning påverkas. Om du endast begär utträde och inte ansöker om medlemskap i någon annan a-kassa sänks ditt stöd till grundnivån, det vill säga som mest 365 kronor per dag.

För dig som går i ålderspension
Ditt medlemskap avslutas automatiskt när du blir 65 år. Utträdet sker den sista dagen i månaden innan din födelsemånad.

Avsluta medlemskap
Om du vill avsluta ditt medlemskap gör du det enklast genom att logga in i Mitt medlemskap och välja Avsluta medlemskap. Du kan även skriva till oss och berätta att du vill avsluta ditt medlemskap. Det är viktigt att du skriver vem du är (namn och personnummer) och från och med när du vill träda ur. Du kan få utträde som tidigast från och med att vi får din anmälan.

Sluta inte betala din medlemsavgift utan att avsluta medlemskapet
Om du bara slutar att betala dina medlemsavgifter upphör ditt medlemskap på grund av bristande betalning. Men ditt medlemskap upphör först när du har tre obetalda medlemsmånader. Under dem tre månaderna är du fortfarande försäkrad och har möjlighet att söka arbetslöshetsersättning. Därför är du också skyldig att betala avgiften. SMÅA driver in obetalda medlemsavgiftsskulder.

Har vi avslutat ditt medlemskap?
Om SMÅA har avslutat ditt medlemskap på grund av att vi saknat inbetalning från dig i tre månader har du möjlighet att återuppta ditt medlemskap. Du behöver då fylla i din ansökan senast månaden efter medlemskapet upphört.

Långsiktig försäkring
Se arbetslöshetsförsäkringen som en långsiktig försäkring som du bör ha under hela ditt yrkesverksamma liv. En försäkring som kan träda in om du blir arbetslös, oavsett när i livet den inträffar.

Uppdaterat: 17 augusti 2021