Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

Om du upplever problem när du ska använda våra e-tjänster rekommenderar vi att du provar en annan webbläsare som stödjs av vår webbplats. Google Chrome, Edge, Firefox och Safari är exempel på sådana webbläsare.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare.

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

 

Organisationen

SMÅA är en medlemsorganisation med ett myndighetsuppdrag

SMÅA arbetar med myndighetsutövning och verksamheten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. SMÅA leds av en kassaföreståndare. Vi är drygt 45 medarbetare som sysslar med medlemsservice, försäkringsutredning, omprövning, IT-frågor, administration, kommunikation och marknadsföring.

SMÅA är en förening vars ändamål är att betala ut ersättning till medlemmar vid arbetslöshet. SMÅAs ombud väljs av medlemmarna och utgör på föreningsstämman det högsta beslutande organet för kassan. Ombuden utser SMÅAs styrelse och revisorer på stämman. Styrelsen utser i sin tur en kassaföreståndare och ett arbetsutskott bestående av ett antal styrelseledamöter.

Påverka SMÅA

Som medlem har du möjlighet att påverka oss, främst genom SMÅAs ombud.

Ombud

Valda ombud representerar SMÅAs medlemmar och deras intresse. Hur ombud nomineras och väljs framgår av bilaga till våra stadgar.

Skrivelse

Har du som medlem något ärende som du vill att stämman ska behandla, kan du skicka en skrivelse till SMÅAs styrelse. Senast 15 mars behöver din skrivelse vara inkommen skriftligen.

 

Valberedning

Valberedningen, som väljs på föreningsstämman, har bland annat till uppgift att föreslå förändring i styrelsens och revisorernas sammansättning när så påkallas.

Styrelse

Styrelsen utses av ombuden på föreningsstämman.

Revisorer

Revisorerna utses på föreningsstämman.

Vår styrelse

Styrelsen är ansvarig för SMÅAs organisation och ska förvalta SMÅAs angelägenheter.

En del i det arbetet är att fatta beslut om målsättningar, policys, avtal och strategiska planer. Styrelsen tar även beslut i omprövningsärenden som rör uteslutning samt utträden efter utebliven betalning av medlemsavgift.

SMÅAs styrelse, som består av nio ledamöter och två suppleanter, sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelseledamöterna väljs på föreningsstämman. SMÅAs kassaföreståndare (motsvarande vd) rapporterar arbetsläge och ekonomiskt läge till styrelsen.

Helena Lundgren

Vindeln, ordförande

helenalundgren.kvarnudden@gmail.com

Stefan Fritzdorf

Bromma, vice ordförande

stefan@bageripassion.se

Samuel Holmström

Piteå, styrelseledamot

samuel@lundqvisttra.se

Tore Holmefalk

Glommen, styrelseledamot

tore@holmefalk.net

Anders Edward

Stockholm, styrelseledamot

anders.edward@live.se

Suzanne Parenius

Jonsered, styrelseledamot

suzanne@parenius.se

Jenny Söderström

Lannavaara, styrelseledamot

jenny@kristallen.com

Helén Forssander

Lund, styrelseledamot

helen.forssander@roimarketing.me

Olle Forsberg

Hägersten, styrelseledamot

olle.forsberg@outlook.com

Anna Franklin

Lycksele, styrleseledamot – arbetstagarrepresentant

anna.franklin@smakassa.se

Annette Notteberg

Stockholm, styrelseledamot – arbetstagarrepresentant

annette.notteberg@smakassa.se

Leif Tallskog

Uppsala, styrelsesuppleant

leif.tallskog@telia.com

Mikael Svensson

Karlshamn, styrelsesuppleant

micke@rabadang.se

Lina Liljemark

Lycksele, styrelsesuppleant – arbetstagarrepresentant

lina.liljemark@smakassa.se

Johannes Karlsson

Lycksele, styrelsesuppleant – arbetstagarrepresentant

johannes.karlsson@smakassa.se

Valberedning och revision

SMÅAs valberedning består av fyra ledamöter som väljs på föreningsstämman.

Valberedningen följer styrelsens och revisorernas arbete och ser till att uppmärksamma vilka styrelse- respektive revisorskandidater som finns. Valberedningen granskar även de enskilda styrelseledamöternas och revisorernas arbete/engagemang och ska vid behov föreslå ändringar i dess sammansättningar.

Valberedning

Marianne Ekberg Offesson

marianne.offesson@gmail.com

Thomas Gislerud

thomas@gislerud.com

Revisorer

Daniel Larin

auktoriserad revisor

daniel.larin@jpasverige.se

Annika Eklöf

lekmannarevisor

annika.eklof@minocta.se

Jonas Karmebäck

auktoriserad revisor, personlig suppleant för Daniel Larin

jonas.karmeback@jpasverige.se

Peter Jorméus

lekmannarevisor, personlig suppleant för Annika Eklöf

peter.jormeus@conad.se

Våra ombud

Enligt SMÅAs stadgar nominerar och väljer medlemmarna ombud för en period om fyra år. De valda ombuden representerar medlemmarna och deras intressen.

SMÅA ska ha totalt 48 ordinarie ombud och 48 suppleanter. Varje län är en egen valkrets. Ombuden kan väljas på nytt, men ett ombud får inte vara 66 år eller äldre. Ombuden träffas vanligtvis en gång per år på ordinarie föreningsstämma. Stämman, bestående av ombuden, är SMÅAs högst beslutande organ. På stämman utser ombuden styrelse, revisorer samt en valberedning.

Anledningar till att bli
medlemsombud för SMÅA

  • Du får en djupare inblick i vårt arbete och vår organisation.
  • Du kan hjälpa Sveriges största företagarorganisation att påverka regering och riksdag.
  • Du breddar ditt kontaktnät.
  • Du är med och nominerar och utser SMÅAs styrelse.
  • Du kan bidra till att fler företagare blir medlemmar i SMÅA.
  • Du får tillgång till vårt informationsmaterial.
  • Du får utbildning om vårt uppdrag.
  • Inbjudan till den årliga föreningsstämman.
  • Chans att visa upp dig och din verksamhet.
  • Du får arvode och reseersättning för sammanträden.