SMÅA påverkar

SMÅA är mycket engagerade och försöker påverka Sveriges lagstiftare på olika sätt.

Vi påverkar och redogör för våra synpunkter genom att bland annat skicka skrivelser och yttranden till regering, riksdag, IAF och även direkt till de olika riksdagspartierna. Vi anordnar seminarier för politiker och bjuder in dem till vår årliga föreningsstämma. Vi besöker och håller fördrag både för dels politiker men även intresseorganisationer. Vissa år deltar vi också under politikerveckan i Almedalen.

Vårt viktigaste verktyg för att kunna vara med och påverka är vår kunskap kring arbetslöshetsförsäkringen och då framförallt vad gäller företagarfrågor. Vi är egen remissinstans och det är just genom remisser vi har störst möjlighet att påverka.

I menyn till vänster kan du ta del av några av de remissvar som SMÅA lämnat genom åren.

Affärsman som temporärt arbetar på ett kafé. Egenföretagare och medlem i Småföretagarnas a-kassa.

Dela det här