Så fungerar SMÅA

Många företagare känner inte till att det finns en arbetslöshetskassa för företagare, än mindre vet man vilken ersättning man har rätt till om det värsta, en arbetslöshet, inträffar.

Vi är störst = vi kan påverka!

Vi är Sveriges största a-kassa för företagare. Vår storlek ger oss en unik position och möjlighet att påverka våra lagstiftare. Vi är remissinstans och en drivande aktör gentemot regering och Riksdag.

Vi är helt oberoende och utan kopplingar till andra organisationer eller förbund. Vår höga kompetens och sakkunskap av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen förstärks av att vi dessutom är kunniga just på företagarfrågor, detta helt oavsett bransch.

I SMÅA:s styrelse finns uteslutande egna företagare. Vi kan vår sak och vi jobbar för dig!

Arbetslöshetsförsäkring – en del av checklistan

Av erfarenhet vet vi att man som företagare och entreprenör inte alls vill tänka i de banorna att man skulle bli arbetslös. Speciellt som nystartad företagare är man full av entusiasm och man brinner för just sin affärsidé. Att då prata eller tänka a-kassa ter sig inte naturligt.

Vi på SMÅA skulle dock vilja vända på begreppen något: En a-kassa är en försäkring som alla andra, om det värsta inträffar. Du försäkrar ditt företag, din lokal, dina inventarier. Men hur försäkrar du dig själv så att du har ett skydd om du skulle bli arbetslös? Det är här SMÅA kommer in. Checka av ett medlemskap i a-kassan på samma sätt som du checkar av andra försäkringar eller åtgärder du tänker vidta som företagare.

Trygg i vetskapen att du har en försäkring i ryggen kan du sedan ägna dig åt det som du är bäst på: företagande!

Hos oss får du Personlig Service

Inom vår bransch ställs stora krav på bra rådgivning och tydlig information. Arbetslöshetsförsäkringen är ett snårigt regelverk som kan te sig svårt att förstå. På SMÅA brinner vi för att ge våra medlemmar den bästa hjälp de kan få i en ofta utsatt situation. Därför har vi tagit fram ett för a-kassevärlden unikt arbetssätt, vilket vi valt att kalla för Personlig Service. Varje arbetslös får hos oss möjlighet till ett personligt samtal där vi i lugn och ro går igenom den enskildes situation och vilka handlingar vi kan komma att behöva.

Vi erbjuder också hjälp med att gå igenom en del standardblanketter, ett ifyllnadsstöd, för att så långt som möjligt undvika att vi ska behöva inhämta fler handlingar eller uppgifter innan den sökande kan få sin ersättning utbetald. SMÅA har dessutom mycket generösa öppettider. Du når oss måndag till torsdag 9-15, fredagar mellan 9-13.

 

Dela det här