Om SMÅA

SMÅA är en arbetslöshetskassa för småföretagare och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Företaget ska vara verksamt i Sverige.

SMÅA:s verksamhet regleras huvudsakligen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Varje ärende behandlas av SMÅA:s handläggare och i vissa fall av jurister.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar SMÅA:s verksamhet. Staten har även en representant i SMÅA:s styrelse.

SMÅA:s verksamhetsidé:

”Som en kompetent och engagerad specialist är SMÅA Sveriges bästa a-kassa för företagare”

Två unga egenföretagare poserar framför in restaurang.

Dela det här