Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter. På grund av tekniska problem går det inte att logga in just nu.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Månadsrapport september

Småföretagarnas arbetslöshetskassa, SMÅA, ser tydligt följder av samhällskrisen. Hittills i år har SMÅA betalat ut ersättning med 552 miljoner kronor till 7 687 medlemmar, att jämföra med 443 miljoner kronor till 6 144 medlemmar under 2019. Här finns en månadsrapport för september.

Totala antalet ersättningstagare
Från 1 januari och fram till den sista september i år har 7 687 medlemmar fått ersättning från SMÅA, att jämföra med 6 144 under hela fjolåret.

Medlemmar som fick ersättning
I september fick 4 642 personer ersättning från SMÅA. En ökning med 73 procent jämfört med samma månad i fjol, då 2 673 personer fick ersättning.

Summan som betalats ut
Hittills i år har SMÅA betalat ut drygt 552 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, varav 97 miljoner kronor under september, att jämföra med 32 miljoner kronor under samma månad 2019.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista september var 113 571 medlemmar, varav 37 759 kvinnor och 75 812 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande har ökat kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Nedan finns statistik per månad från januari till och med september.

                      2019              2020             Procentuell förändring

Januari          354                447               + 26 %

Februari        341                 331                 – 3 %

Mars              279                957                + 243 %

April              315                 1 714              + 445 %

Maj                300               804               + 168 %

Juni               342                618                + 81 %

Juli                297                454               + 53 %

Augusti         277                372                + 34 %

September   326                499               + 53 %

Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA 1 300 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering.

Publicerat