Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Månadsrapport oktober

Hittills i år har SMÅA betalat ut ersättning med 650 miljoner kronor till 8 426 medlemmar, att jämföra med 443 miljoner kronor till 6 144 medlemmar under 2019. Här finns en månadsrapport för oktober.

Totala antalet ersättningstagare
Från 1 januari och fram till den sista oktober i år har 8 426 medlemmar fått ersättning från SMÅA, att jämföra med 6 144 under hela fjolåret.

Medlemmar som fick ersättning
I oktober fick 4 828 personer ersättning från SMÅA. En ökning med 76 procent jämfört med samma månad i fjol, då 2 740 personer fick ersättning.

Summan som betalats ut
Under 2019 betalade SMÅA ut drygt 443 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till medlemmar. Hittills i år har SMÅA betalat ut 650 miljoner kronor, varav 97 miljoner kronor i oktober månad, att jämföra med 41 miljoner kronor under samma period 2019.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista oktober var 113 319 medlemmar, varav 37 683 kvinnor och 75 636 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande har ökat kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Nedan finns statistik per månad från januari till och med oktober.

                      2019              2020             Procentuell förändring

Januari          354                447               + 26 %

Februari        341                 331                 – 3 %

Mars              279                957                + 243 %

April              315                 1 714              + 445 %

Maj                300               804               + 168 %

Juni               342                618                + 81 %

Juli                297                454               + 53 %

Augusti         277                372                + 34 %

September   326                499               + 53 %

Oktober        340               461                + 36 %


Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA 1 100 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering.

Publicerat