Om SmåA

SmåA är Sveriges största arbetslöshetskassa för företagare. Du som är företagare eller anställd i familjeföretag kan bli medlem hos oss, oavsett bolagsform eller bransch.

SmåA har idag drygt 120 000 medlemmar inom cirka 130 olika branscher. Vårt kontor finns i centrala Stockholm på Klara Södra Kyrkogata 1. Välkommen till SmåA!

Behandling av personuppgifter

SmåA ansvarar för att på ett korrekt sätt behandla de uppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna pröva rätt till ersättning, medlemskap och övriga ärenden. Det är också viktigt för oss att de uppgifter vi behandlar inte är felaktiga och vi rättar till oriktiga uppgifter så fort som möjligt. För att säkerställa att vi har din korrekta adress gör vi en samkörning mot det så kallade SPAR-registret. Det är viktigt att du meddelar oss eventuella förändringar så att vi kan ge dig bästa möjliga service.

För att effektivisera vår handläggning och undvika att ersättning betalas ut felaktigt, kan uppgifter komma att lämnas ut till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN. Efter prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan lag kan uppgifter komma att lämnas ut till annan än ovanstående. Ett exempel är kontrolluppgifter som enligt lag är skyldiga att lämna ut. Om du begär det, är SmåA också skyldig att en gång per kalenderår, lämna gratis besked om hur behandlingen av just dina personuppgifter ser ut.