Det är lätt att bli medlem

Att bli medlem

Det enda du behöver göra för att bli medlem är att fylla i en ansökan om medlemskap. Om vi får din ansökan före midnatt den sista i månaden kan du bli medlem från och med den första i samma månad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka din ansökan här. Om du inte har någon e-legitimation kan du ringa oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

Om du upplever problem när du ska använda våra e-tjänster rekommenderar vi att du provar en annan webbläsare som stödjs av vår webbplats. Google Chrome, Edge, Firefox och Safari är exempel på sådana webbläsare.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare.

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

 

Ny arbetslöshetsförsäkring från oktober 2025

Den 18 juni antog riksdagen en ny arbetslöshetsförsäkring. Den nya lagen träder i kraft den 1 oktober 2025. Den nya försäkringen baseras på din inkomst och innehåller flera förändringar. Här går vi igenom några av dessa.

Den största skillnaden är att ersättningsnivån och ersättningsperiodens längd påverkas av hur länge du uppfyllt inkomstvillkoret och hur länge du varit medlem i a-kassan.

Rätten till a-kassa baseras alltså på din inkomst – inte på arbetad tid. För att få a-kassa behöver du uppfylla ett inkomstvillkor. Ersättningens storlek fastställs utifrån samma inkomst.

Inkomstvillkor

Inkomstvillkoret är uppfyllt om du det senaste året haft:
– en sammanlagd inkomst av förvärvsarbete, 120 000 kronor, och
– en minsta inkomst av förvärvsarbete per månad, 10 000 kronor, under minst fyra månader.

Individuppgifter som inkomstunderlag

Det blir möjligt att räkna med inkomster som framgår av Skatteverkets individuppgift, om du har deklarerat dina inkomster från företaget som inkomst av tjänst.

Har du arbetat i aktiebolag, eller i en ekonomisk förening kan månadsinkomst och totalinkomst från ditt företag beräknas med hjälp av Skatteverkets individuppgift.

Ersättningen kan också beräknas utifrån följande uppgifter:
-den inkomst av förvärvsarbete som framgår av ditt senaste beslut om slutlig skatt.
-ett genomsnitt av dina inkomster av förvärvsarbete som framgår av de två föregående besluten om slutlig skatt.

Tidigare har a-kassan endast kunnat räkna med de inkomster som framgår av dina slutskattebesked.

Inkomster bakåt i tiden

Om du har tjänat för lite för att uppfylla villkoret de senaste 12 månaderna kan äldre inkomster användas. Det gäller till exempel om du:
– inte har kunnat arbeta på grund av sjukdom,
– vårdat eget barn yngre än två år eller vårdat adoptivbarn upp till två år efter barnets ankomst,
– haft föräldra- eller graviditetspenning.

Om det är till fördel får a-kassan bortse från månader som du exempelvis deltagit i heltidsutbildning eller varit företagare, om verksamheten har upphört inom 60 månader från starten.

Medlemskap – ett villkor

Hur länge du har varit medlem i a-kassan avgör vilken ersättningsnivå du har rätt till:
– 80 procent om du varit medlem i minst 12 månader.
– 60 procent om du varit medlem i 6-11 månader.
– 50 procent om du varit medlem kortare tid än 6 månader.

Ersättningsperiodens längd

Hur lång ersättningsperiod du kan få beror på hur många månader du haft inkomst innan du blir arbetslös. Varje månad du tjänat 10 000 kronor under året före din arbetslöshet räknas med.
– 300 dagar får den som har minst 11 månaders arbete.
– 200 dagar får den som har 8-10 tio månaders arbete.
– 100 dagar får den som har 4-7 månaders arbete.

Den som inte uppnår en årsinkomst på 120 000 kronor, men som har tillräcklig inkomst under minst fyra månader, får en ersättningsperiod på 66 dagar.

22 ersättningsdagar per månad

En månad med hel ersättning motsvarar 22 ersättningsdagar. Både dagar då du fått a-kassa eller aktivitetsstöd räknas som en förbrukad ersättningsdag.

Om du fått lön under den månad som ansökan avser, minskas ersättningen med motsvarande belopp. Om du inte har rätt till a-kassa för en eller flera dagar minskas ersättningen med ett belopp som motsvarar antalet dagar.

Månadsutbetalningar

Ersättningen beräknas och betalas ut månadsvis i stället för veckovis.

Nedtrappning av ersättningsnivån

Arbetslöshetsförsäkringen täcker inkomster upp till 34 000 kronor. Ersättningsnivån trappas ner med 10 procent efter 100 ersättningsdagar och därefter ytterligare 5 procent efter 200 ersättningsdagar.

Åldersgräns

Den övre åldersgränsen är 66 år men från och med den 1 januari 2026 synkas den med riktåldern för pension enligt Socialförsäkringen.

Oförändrade delar

Villkoren för när du räknas som arbetslös och reglerna för rapportering är oförändrade i den nya försäkringen.

Det sker inte heller någon förändring gällande vilka inkomster som tillgodoräknas en företagare som arbetat i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Eftersom de inte deklarerar sin inkomst som inkomst av tjänst saknar de individuppgifter. Därför ska det fortfarande vara möjligt att räkna med den inkomst av förvärvsarbete som framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt, eller den genomsnittliga årsinkomsten av förvärvsarbete under två föregående år.

Mer information om den nya arbetslöshetsförsäkringen finns på regeringen.se
Här kan du ta del av en debatt med Sveriges riksdagspartier

Fler nyheter

 • Almedalsveckan för SMÅA

  SMÅA efterfrågar ett större fokus på företagarfrågor under Almedalsveckan. - Det var få punkter i programmet som handlade om just företagande och entreprenörskap. SMÅA har en viktig roll att vara med där och lyfta just företagarfrågorna, säger Ulrika Westergren, kassaföreståndare.
  Läs mer
 • Två gratismånader för SMÅAs medlemmar

  Som medlem i SMÅA har du tillgång till förmånliga försäkringar som säkerställer din trygghet i olika situationer. Som medlem får du även de två första månaderna utan kostnad.
  Läs mer
 • Ta reda på om vi behöver ditt slutskattebesked

  Skatteverket börjar skicka ut slutskattebesked mellan den 3–7 juni till dig som deklarerade senast den 2 maj. Du som har ansökt om ersättning och väntar på att få ett beslut om a-kassa kan behöva bifoga en kopia av ditt slutskattebesked till din ansökan.
  Läs mer
 • Extra utbetalning

  En systemuppdatering som ägde rum under helgen har orsakat problem i handläggningssystemen. På grund av det kommer vi att göra en extra utbetalning på måndag nästa vecka.
  Läs mer
Visa fler nyheter