Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Allmänna villkor

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en inkomstbaserad försäkring. 

För att möta den påverkan som pandemin har på samhället har riksdagen beslutat om tillfälliga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen, Tillfälliga regler.

Grundförsäkring

Grundförsäkring med grundbelopp kräver att du fyllt 20 år och uppfyller:

  • Grundvillkor
  • Arbetsvillkor

För att få ersättning enligt grundförsäkringen hos oss måste du vara medlem. Är du inte medlem i någon a-kassa kan du söka ersättning hos Alfa-kassan.

Inkomstbaserad försäkring

För att du ska få ersättning enligt den inkomstbaserade försäkringen krävs att du uppfyller:

  • Grundvillkor
  • Medlemsvillkor
  • Arbetsvillkor

Grundvillkor
Förutom att du ska uppfylla ett arbetsvillkor för att beviljas ersättning, måste du under din arbetslösa tid uppfylla vissa grundvillkor:

  • vara anmäld hos Arbetsförmedlingen,
  • söka arbete aktivt,
  • vilja och kunna ta på dig arbete minst 17 timmar i veckan,
  • vara beredd att ta alla lämpliga arbeten och
  • även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsvillkor
Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat minst sex månader med minst 80 timmars arbete per kalendermånader de senaste tolv månaderna. Om du inte uppfyller detta, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av sex kalendermånader. Minst 50 timmars arbete per månad krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag.
Förtroendeuppdrag, där man enligt lag har rätt till ledighet, jämställs med en anställning.

Ramtid och tid som flyttar ramtiden
Ramtiden är normalt de tolv månaderna före det att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om du till exempel varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid kan ramtiden hamna längre tillbaka än tolv månader.

Medlemsvillkor
För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande tid av tolv månader samt uppfylla ett arbetsvillkor inom den tiden. Om det finns avbrott i medlemskapet som är mindre än en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor räknas medlemskapet ändå som sammanhängande.

Från grundersättning till inkomstbaserad ersättning

När du uppfyllt ett arbetsvillkor och varit medlem i a-kassan i tolv månader kan du ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Vi kan dock inte pröva detta under en pågående arbetslöshetsperiod med grundersättning. När du uppfyller medlemsvillkoret, och har ett avbrott i din arbetslöshet på minst en vecka, bör du kontakta oss så att vi kan pröva om du har rätt till en högre ersättning baserad på din inkomst.

Ersättningsperiod och periodens slut
En ersättningsperiod är 300 dagar. Du har rätt till 150 extra dagar om du på dag 300 har barn under 18 år.

När dina dagar är slut utreder vi alltid om du har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret. Om du uppfyller detta får du automatiskt en ny ersättningsperiod. Om du inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor och därför inte får en ny ersättningsperiod måste du kontakta Arbetsförmedlingen. Berätta att du inte har rätt till ersättning från oss och fråga efter villkoren för att delta i något av deras program.

Det är viktigt att du behåller ditt medlemskap hos oss även om din ersättningsperiod har tagit slut. Annars riskerar din ersättningsnivå att sänkas.

Medlemskap till du är 65 år
Ditt medlemskap avslutas automatiskt när du blir 65 år. Utträdet sker den sista dagen i månaden innan din födelsemånad.

Uppdaterat: 14 september 2021