Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Om ersättningen

Den ersättning du får beräknas som en ersättning per dag – dagpenning. Vilken dagpenning du får styrs av olika faktorer.

För att möta den påverkan som coronaviruset har på det svenska samhället har riksdagen beslutat om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning för 2020-2021. Det handlar bland annat om sänkta krav på medlemstid och arbetad tid samt högre ersättning per dag. Mer om de tillfälliga reglerna kan du läsa här.

Hur mycket pengar du får från a-kassan beror på hur länge du varit medlem i en a-kassa, hur mycket du arbetat och vad du tjänat.

Grundförsäkring
För dig som gått med i a-kassan, men inte hunnit vara medlem i tolv sammanhängande månader, finns möjlighet att få ersättning från grundförsäkringen. Grundförsäkringen ger som högst 510 kronor per dag. Du måste även uppfylla ett arbetsvillkor. Om du har arbetat mindre än heltid innan arbetslösheten kan ersättningen bli lägre.

Inkomstbaserad ersättning
Du som varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader, och som uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden, har rätt till inkomstbaserad ersättning. Hur mycket du får i ersättning per dag beror på vilken inkomst du haft samt i vissa fall på hur mycket du tidigare arbetat. Så här ser nivåerna ut i den inkomstbaserade ersättningen:

Översikt – Inkomstbaserad ersättning
Dag 1 – 10080 % av inkomstenHögst 1200 kronor/dag
Dag 101 – 20080 % av inkomstenHögst 1000 kronor/dag
Dag 201 – 30070 % av inkomstenHögst 1000 kronor/dag
Dag 301 – 450
Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år
70 % av inkomstenHögst 1000 kronor/dag

Uppgifter för att räkna ut dagpenning 

Företagare 

  • Uppgifter från Skatteverket om dina inkomster från företaget. Det är enklast om du fyller i blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter och skickar den till Skatteverket. Adressen framgår av blanketten. Du kan också få ett svarskuvert från SMÅA. Skicka blanketten direkt till Skatteverket.

Om du väljer att inte använda dig av blanketten måste du skicka in kopior av de tre senaste besluten om slutlig skatt tillsammans med bestyrkta kopior av dina näringsbilagor eller dina kontrolluppgifter som ligger till grund för besluten om slutlig skatt.

Du måste också skicka in:

  • Kopia på pensionsbeslut om du uppbär pension.
  • Intyg om utbetalda förmåner från Försäkringskassan (se nedan). I normalfallet ska intyg skickas in för de år som du skickar in beslut om slutlig skatt för.
  • Om du till exempel har varit sjuk eller varit föräldraledig under de tre senaste åren innan du blev arbetslös, och har arbetat samtidigt, ska du lämna uppgifter om i vilken omfattning du arbetat.

Anställd

  • Arbetsgivarintyg.
  • Kopia på pensionsbeslut om du uppbär pension.
  • Intyg om utbetalda förmåner från Försäkringskassan (se nedan).  I normalfallet för de tolv senaste månaderna.

I arbetslöshetsförsäkringen jämställs förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning med en anställning.

Uppdaterat: 11 mars 2021