Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Vilande företag/Upphörd verksamhet

För dig som upphört med din verksamhet eller som har valt att lägga företaget vilande finns möjlighet att få a-kassa.

Ersättning vid tillfälligt uppehåll

Om du inte vidtar några åtgärder, förutom nedanstående, kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas, trots att hela verksamheten finns kvar, kan nyttjas som oftast var femte år från det att du startar upp din verksamhet igen.

Om du behöver ansöka om ersättning på nytt, och det inte gått fem år sedan du startade upp ditt företag igen, måste din verksamhet upphöra definitivt. Under 2020 och 2021 gäller tillfälliga regler som innebär att du kan ha företaget vilande utan att femårsregeln beaktas.

Viktigt att känna till att a-kassan utreder ärendet på nytt vid varje tillfälle företaget läggs vilande.

Läs mer om tillfälliga bestämmelser kring vilande företag.

Åtgärder som inte påverkar rätten till arbetslöshetsersättning:

  • Nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser.
  • Enstaka åtgärd för avveckling. Något som endast kräver en begränsad insats och som inte var möjlig att göra innan du upphörde med din verksamhet.
  • Åtgärder på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.

Upphört med verksamheten

Nedan ser du några exempel på förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska anses ha upphört definitivt med verksamheten (observera att dessa exempel inte är uttömmande).

  • Företaget ska avregistreras hos Bolagsverket.
  • F-skatt och moms ska avregistreras hos Skatteverket.
  • Samtliga inventarier ska vara sålda.
  • Andelar i företaget ska vara sålda.
  • Eventuellt hyreskontrakt för den lokal där verksamheten har bedrivits ska vara uppsagt.
  • Företagaren ska till alla delar ha upphört annat än tillfälligt med verksamheten.

Uppdaterat: 16 april 2021