Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Studier och a-kassa

Enligt huvudregeln har man inte rätt till arbetslöshetsersättning när man studerar oavsett om det är heltids- eller deltidsstudier. Detta gäller även under uppehåll i studierna, exempelvis under sommarlovet. Det finns undantag till huvudregeln vilka du kan läsa om nedan.

Även om studierna omfattas av undantagen måste man även uppfylla grundvillkoren under den tid som man studerar.

Orienteringskurser och liknande
Om du är arbetslös och deltar i en utbildning eller aktivitet som ger en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller som underlättar omställningen från ett arbete till ett annat kan du ha fortsatt rätt till arbetslöshetsersättning. Orienteringskursen eller liknande aktivitet kan vara på hel- eller deltid. Du får som mest 15 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod jämsides med en sådan utbildning/aktivitet.

Deltidsstudier
Du som är arbetslös kan i vissa fall få ersättning om du studerar i en omfattning om högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter det att du blev arbetslös, om följande villkor är uppfyllda:

  1. det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Om du före det att du blev arbetslös har deltagit i utbildning under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete kan du ha rätt att deltidstudera med studiestöd samtidigt som du får arbetslöshetsersättning.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på deltid inom en ersättningsperiod.

SMÅA går igenom din ansökan och beslutar om du kan påbörja deltidsstudierna utan att din ersättningsrätt påverkas. Kontakta alltid SMÅA innan du påbörjar någon form av studier under din arbetslöshet, så hjälper vi dig.

Heltidsstudier
Om du har haft ett heltidsarbete och samtidigt studerat på heltid kan ha rätt att fortsätta studera utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning om följande villkor är uppfyllda:

  1. det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
  4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid inom en ersättningsperiod.

Arbetsmarknadsutbildning och Starta-eget-bidrag
Om du deltar i en arbetsmarknadsutbildning eller får Starta-eget-bidrag får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Uppdaterat: 25 juni 2020