Nominering och val av ombud

SMÅA beslöt den 15 maj 2000 att SMÅA:s alla medlemmar ska ha möjlighet att direkt nominera och välja SMÅA:s ombud.

Nominerings- och valproceduren är reglerad i SMÅA:s stadgar. Läs mer om hur du nominerar och väljer ombud i pdf-en nedan.

SMÅA ska ha totalt 48 ordinarie ombud och 48 ombudssuppleanter. Varje ombud väljs för fyra år i taget. Ombuden kan omväljas, men ett ombud får inte vara 65 år eller äldre.

Dela det här