Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Våra ombud

Enligt SMÅAs stadgar nominerar och väljer medlemmarna ombud för en period om fyra år. De valda ombuden representerar medlemmarna och deras intressen. 

SMÅA ska ha totalt 48 ordinarie ombud och 48 suppleanter. Varje län är en egen valkrets. Ombuden kan väljas på nytt, men ett ombud får inte vara 65 år eller äldre. Ombuden träffas vanligtvis en gång per år på ordinarie föreningsstämma. Stämman, bestående av ombuden, är SMÅAs högst beslutande organ. På stämman utser ombuden styrelse, revisorer samt en valberedning. Den valda styrelsen utser i sin tur ordförande, vice ordförande, kassaföreståndare och ett arbetsutskott.

Kontaktuppgifter till ombuden

Anledningar till att bli medlemsombud för SMÅA

  1. Du får en djupare inblick i vårt arbete och vår organisation.
  2. Du kan hjälpa Sveriges största företagarorganisation att påverka regering och riksdag.
  3. Du breddar ditt kontaktnät.
  4. Du är med och nominerar och utser SMÅAs styrelse.
  5. Du kan bidra till att fler småföretagare blir medlemmar i SMÅA.
  6. Du får tillgång till vårt informationsmaterial.
  7. Du får utbildning om vårt uppdrag.
  8. Inbjudan till den årliga föreningsstämman.
  9. Chans att visa upp dig och din verksamhet.
  10. Du får arvode och reseersättning för sammanträden.

Uppdaterat: 28 oktober 2020