Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Valberedning och revision

SMÅAs valberedning består av fyra ledamöter som väljs på föreningsstämman.

Valberedningen följer styrelsens och revisorernas arbete och ser till att uppmärksamma vilka styrelse- respektive revisorskandidater som finns. Valberedningen granskar även de enskilda styrelseledamöternas och revisorernas arbete/engagemang och ska vid behov föreslå ändringar i styrelsens och revisorernas sammansättningar.

Valberedning

Marie Louise Falk, marielouise@marielouisefalk.com

Marianne Ekberg Offesson, marianne.offesson@gmail.com

Anders Winlöf, anders@winlof.se

Marcus Kågström, marcus@sekalastfordon.se

Revisorer

Auktoriserad revisor Daniel Larin, daniel.larin@jpasverige.se

Helena Adrian, helena.adrian@adrianpartners.se

Susanne Karlsson, susanne@vagkompassen.se

Jonas Karmebäck, suppleant, jonas.karmeback@jpasverige.se

Peter Jorméus, suppleant, peter.jormeus@conad.se

Uppdaterat: 28 oktober 2020