Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Påverka SMÅA

SMÅA är en medlemsorganisation och som medlem har du möjlighet att påverka oss, främst genom SMÅAs ombud.

Ombud
Valda ombud representerar SMÅAs medlemmar och deras intresse. Hur ombud nomineras och väljs framgår av bilaga till våra stadgar.

Skrivelse
Har du som medlem något ärende som du vill att stämman ska behandla, kan du skicka en skrivelse till SMÅAs styrelse. Senast 15 mars behöver din skrivelse vara inkommen skriftligen.

Valberedning
Valberedningen, som väljs på föreningsstämman, har bland annat till uppgift att föreslå förändring i styrelsens och revisorernas sammansättning när så påkallas. 

Styrelse
Styrelsen utses av ombuden på föreningsstämman.

Revisorer
Revisorerna utses på föreningsstämman.

Uppdaterat: 13 april 2021