Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Organisation

SMÅA är en medlemsorganisation med ett myndighetsuppdrag.

SMÅA arbetar med myndighetsutövning och verksamheten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. SMÅA leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen. Vi är drygt 45 medarbetare som sysslar med medlemsservice, försäkringsutredning, omprövning, IT-frågor, administration och kommunikation.

SMÅA är en förening vars ändamål är att betala ut ersättning till medlemmar vid arbetslöshet. SMÅAs ombud väljs av medlemmarna och utgör på föreningsstämman det högsta beslutande organet för kassan. Ombuden utser SMÅAs styrelse och revisorer på stämman. Styrelsen utser i sin tur en kassaföreståndare och ett arbetsutskott bestående av ett antal styrelseledamöter.

Uppdaterat: 8 juni 2020