Organisation

SMÅA är medlemsorganisation med ett myndighetsuppdrag

SMÅA arbetar med myndighetsutövning och verksamheten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor. SMÅA leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen. Vi är drygt 40 medarbetare som sysslar med medlemsservice, försäkringsutredning, omprövning, IT-frågor, administration och kommunikation.

Organisationsbeskrivning kassamedlem till kassaföreståndaren

SMÅA är en förening vars ändamål är att betala ut ersättning till medlemmar vid arbetslöshet. SMÅA :s ombud väljs av medlemmarna och utgör på föreningsstämman det högsta beslutande organet för kassan. Ombuden utser SMÅA:s styrelse och revisorer på stämman. Styrelsen utser i sin tur en kassaföreståndare och ett arbetsutskott bestående av ett antal styrelseledamöter.

Schematiskt kan organisationen från medlem till kassaföreståndaren beskrivas enligt följande:

Organisationsschema över Småföretagarnas a-kassa.

 

 

Dela det här