Ombud

Medlemmarna väljer ombud 

Enligt SMÅA:s stadgar nominerar och väljer samtliga medlemmar ombud för en period om fyra år. De valda ombuden representerar medlemmarna och deras intressen. Skrolla ner för att lära känna våra ombud!

Ta chansen att bli medlemsombud för SMÅA – tio bra anledningar!

  1. Du får en djupare inblick i SMÅA:s arbete och organisation.
  2. Du kan hjälpa Sveriges största företagarorganisation att påverka regering och riksdag!
  3. Du breddar ditt kontaktnät!
  4. Du är med och nominerar och utser SMÅA:s styrelse.
  5. Du kan bidra till att fler småföretagare blir medlemmar i SMÅA. I dag är tre av fem småföretagare inte med i en a-kassa.
  6. Du får fri tillgång till vårt informationsmaterial och en specialanpassad presentation om SMÅA.
  7. Årlig utbildning på plats i SMÅA:s lokaler i centrala Stockholm.
  8. Inbjudan till den årliga föreningsstämman i World Trade Center i centrala Stockholm.
  9. Chans att visa upp dig och din verksamhet genom SMÅA:s ombudsportal här på webbplatsen.
  10. Du får arvode och reseersättning för sammanträden.

 

Ombudens uppdrag

SMÅA ska ha totalt 48 ordinarie ombud och 48 ombudssuppleanter. Ombuden kan omväljas, men ett ombud får inte vara 65 år eller äldre. Ombuden träffas vanligtvis en gång per år på ordinarie föreningsstämma. Stämman, bestående av ombuden, är det högsta beslutande organet för SMÅA. På stämman utser ombuden SMÅA:s styrelse, revisorer samt en valberedning för val av styrelse och revisorer. Om du vill föreslå någon till en förtroendepost inom SMÅA, läs då mer under rubriken Påverka SMÅA. Den valda styrelsen utser i sin tur styrelseordförande, vice styrelseordförande, kassaföreståndare och ett arbetsutskott bestående av ett antal styrelseledamöter. Läs mer om ombudens uppdrag här. Nominerings- och valproceduren är reglerad i SMÅA:s stadgar. Läs mer om hur du nominerar och väljer ombud i följande PDF.

Stockholms valkrets

Ombud

Suppleanter

Uppsalas valkrets

Ombud

Suppleant

Gotlands valkrets

Ombud

Suppleant

Blekinges valkrets

Ombud

Suppleant

Skånes valkrets

Ombud

Suppleanter

Värmlands valkrets

Ombud

Suppleanter

Örebros valkrets

Ombud

Suppleanter

Dalarnas valkrets

Ombud

Suppleanter

Västernorrlands valkrets

Ombud

Suppleanter

Jämtlands valkrets

Ombud

Suppleant

Södermanlands valkrets

Ombud

Suppleanter

Östergötlands valkrets

Ombud

Suppleanter

Jönköpings valkrets

Ombud

Suppleanter

 

Kronobergs valkrets

Ombud

Suppleant

Kalmars valkrets

Ombud

Suppleanter

Hallands valkrets

Ombud

 

Suppleanter

Västra Götalands valkrets

Ombud

 

Suppleanter

Västmanlands valkrets

Ombud

Suppleanter

Gävleborgs valkrets

Ombud

Suppleanter

Västerbottens valkrets

Ombud

Suppleanter

Norrbottens valkrets

Ombud

Suppleanter

Dela det här