Påverka SMÅA

SMÅA är en medlemsorganisation och som medlem har du möjlighet att påverka oss, främst genom de ombud som deltar i SMÅA:s årliga föreningsstämma.

Ombud

Valda ombud representerar SMÅA:s medlemmar och deras intresse. Hur ombud nomineras och väljs framgår av bilaga till SMÅA:s stadgar. I förteckningen hittar du kontaktinformation till de ombud som för närvarande är valda.

Valberedning

Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma. De har bland annat till uppgift att föreslå förändringar i styrelsens och revisorernas sammansättning när så påkallas. Läs mer under Styrelse och valberedning. I förteckningen hittar du kontaktinformation till aktuell valberedning.

Styrelse

Styrelsen utses av ombuden på ordinarie föreningsstämma. I förteckningen hittar du kontaktinformation till aktuell styrelse.

Revisorer

Revisorerna utses på ordinarie föreningsstämma. Läs mer om revisorernas uppdrag i SMÅA:s stadgar och bilaga till stadgarna. I förteckningen hittar du kontaktinformation till aktuella revisorer.

 

Senior verkstadsman som pratar i telefon och arbetar med en surfplatta.  Egenföretagare och medlem i Småföretagarnas a-kassa.

Dela det här