Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

SMÅA och fackförbund

Småföratagarnas a-kassa är politiskt oberoende och inte heller kopplad till något fackförbund. Detta betyder att du kan vara SMÅA-medlem oavsett om du är med i något fackförbund eller inte.

A-kassan och fackförbunden är frikopplade från varandra. Det betyder att om du är medlem i ett fackförbund, kan du fritt välja i vilken a-kassa du vill söka medlemskap. Ditt val av fackförbund varken påverkar eller påverkas av ditt val av a-kassa. Det finns heller inget tvång på att du måste vara medlem i ett fackförbund för att kunna ansöka om medlemskap i en a-kassa.

Du har alltså alltid rätt att söka medlemskap i den a-kassa och det fackförbund du tycker passar dig bäst. Oberoende av varandra.

A-kassa: Hanterar ärenden relaterade till arbetslöshetsersättning bland de av sina medlemmar som är arbetslösa för tillfället

Fackförbund: Företräder medlemmar vid förhandlingar och verkar för goda arbetsvillkor.

Kom ihåg att du som medlem i SMÅA har möjlighet att teckna en kompletterande inkomstförsäkring via Försäkring Direkt.

Uppdaterat: 13 januari 2022