Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Årsstämma 20 maj

Den 20 maj håller SMÅA sin årsstämma. Även i år sker stämman digitalt.

Stämman äger rum under förmiddagen. Under stämman ges bland annat information om hur det senaste året varit för verksamheten.

Andra punkter på dagordningen är val av styrelse och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om hur årets resultat ska disponeras.

Under eftermiddagen anordnas utbildning för SMÅAs ombud.

Publicerat

Månadsrapport februari 2021

Under årets två första månader har SMÅA betalat ut 142 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning. Hittills i år har 4 490 personer fått ersättning från SMÅA. Här finns en månadsrapport för februari.

Medlemmar som fick ersättning
I februari fick 4 313 medlemmar ersättning från SMÅA, att jämföra med 2 671 under samma månad ifjol. En ökning med 61 procent.

Summan som betalats ut
Under februari har SMÅA betalat ut närmare 66 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till medlemmar, att jämföra med 39 miljoner kronor under samma period 2020.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista februari var 112 431 medlemmar, varav 37 303 kvinnor och 75 128 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande ökade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Även i inledningen av 2021 ser vi en fortsatt ökning. Nedan finns statistik per månad för 2020 och 2021.

2020           2021           Procentuell förändring

Januari        447             549             + 23 %

Februari      331             388             + 17 %                          

Mars           957            

April            1 714         

Maj             804            

Juni            618            

Juli              454            

Augusti       372            

September  499            

Oktober      461            

November   462            

December   430            


Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA 800 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering.

Publicerat

Tekniskt problem Mina Sidor

Mina Sidor har varit tillfälligt stängd på grund av tekniska problem. Nu är det återigen möjligt att logga in men i dagsläget kan inga scannade dokument visas.

Mina Sidor är återigen tillgängligt och du kan logga in och använda det som vanligt. Däremot visas inte ett skannat dokument alls i Mina dokument, varken med dokumentnamn eller bild.
Det innebär att du inte kan se alla dina inskickade dokument just nu men vi arbetar med att lösa det så snart som möjligt.

Publicerat

Nu fungerar Mina Sidor

De senaste dagarnas tekniska problem är avhjälpt. Du som inte kunnat skicka in dokument i Mina Sidor får gärna göra det så snart som möjligt.

En del användare har haft problem att öppna pdf:er och skicka in dokument i Mina Sidor. Sedan i dag, måndag 15 mars, fungerar tekniken för samtliga.

Tillhör du en av våra medlemmar som stött på tekniska problem kan du nu logga in och ladda upp dokumenten.

Publicerat

SMÅA på Clubhouse Sparks

Två av Sveriges mest framträdande influencers lanserar den 10 mars ”Clubhouse Sparks” där man vill hjälpa småföretagare och entreprenörer att starta och växa i sina bolag. Samtidigt väver man in relevanta samarbetspartners i samtalen; först ut är SMÅA. 

På kort tid har appen Clubhouse gått från två till fem miljoner användare. Isabella Löwengrip och Alexander Pärleros har tillsammans över 20 000 följare på Clubhouse utöver deras andra stora plattformar.

Under tre Clubhouse-kvällar fokuserar Isabella och Alexander på ämnen som ska hjälpa småföretagare och entreprenörer att starta och växa i sina bolag.

– Vi tycker att det är otroligt kul att i tillägg till Alexander och Isabellas kompetens även kunna väva in SMÅA som kan hjälpa till att göra livet som småföretagare tryggare, Daniel Hallén, vd Panc Media. 

⁃ Det känns bra att SMÅA kan vara med och bidra i ett koncept som ska ge goda råd och inspirera småföretagare, särskilt i tider där samhällskrisen har stor påverkan på småföretagares vardag, säger Jessica Tjällman, kommunikationschef SMÅA.

Publicerat

Ny portal för inlösen av avier

Swedbank har lanserat en portal för inlösen av utbetalningsavier via sin hemsida. Via portalen kan du lösa in avin online och anmäla ditt bankkonto.

När du anmäler ditt konto till Swedbanks kontoregister får du utbetalningar från företag, kommuner och myndigheter, till exempel a-kassa, direkt till ditt konto.

Pengarna betalas ut via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Du kan även lösa in din avi som du fått hem i brevlådan.

Här hittar du mer information om våra utbetalningar.

Publicerat