Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Lättnader för företagare kan förlängas ytterligare ett år

I höstbudgeten föreslår regeringen att de tillfälliga lättnaderna för arbetsvillkoret och de höjda ersättningsnivåerna ska fortsätta gälla till den 1 januari 2023. Även för företagare görs lättnader för 2021.

I övrigt föreslår regeringen inga förändringar i a-kassan. Det innebär att kravet på tolv månaders medlemskap för inkomstbaserad ersättning återinförs och att varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar från och med 2021.

En månad räknas som en månad
Det innebär att en medlemsmånad räknas inte längre som fyra från och med januari, däremot kan mars-december 2020 fortsatt räknas som fyra.

Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare genom en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Dessa åtgärder förlängs i ett år till och med 2021.

Femårsregeln tas bort tillfälligt
Enligt det ordinarie regelverket behöver det gå minst fem år efter att ett företag återupptagit verksamheten efter att ha varit vilande, innan ett nytt uppehåll kan göras. Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen i mars 2020 att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Ett fåtal åtgärder tillåts
Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. 

Det innebar att det blev tillåtet med uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.

Publicerat