Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av covid-19. Mot bakgrund av det har regeringen beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Ett stöd som trädde i kraft den 9 november.

Många enskilda företagare har drabbats hårt till följd av pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa har inte kunnat dra nytta av de tidigare åtgärderna som exempelvis stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför infört ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Tre olika stödperioder
Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020.

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 70 procent av nettoomsättningen för samma period i fjol.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 60 procent av nettoomsättningen för samma period i fjol.

För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent av nettoomsättningen samma period i fjol.

Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av pågående pandemi.

Ansök senast 31 januari
Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd lämnas för stödperioderna mars – juli med maximalt 120 000 kronor per stödberättigad mottagare.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Publicerat