Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Lättnader för företagare kan förlängas ytterligare ett år

I höstbudgeten föreslår regeringen att de tillfälliga lättnaderna för arbetsvillkoret och de höjda ersättningsnivåerna ska fortsätta gälla till den 1 januari 2023. Även för företagare görs lättnader för 2021.

I övrigt föreslår regeringen inga förändringar i a-kassan. Det innebär att kravet på tolv månaders medlemskap för inkomstbaserad ersättning återinförs och att varje ersättningsperiod inleds med sex karensdagar från och med 2021.

En månad räknas som en månad
Det innebär att en medlemsmånad räknas inte längre som fyra från och med januari, däremot kan mars-december 2020 fortsatt räknas som fyra.

Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare genom en utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Dessa åtgärder förlängs i ett år till och med 2021.

Femårsregeln tas bort tillfälligt
Enligt det ordinarie regelverket behöver det gå minst fem år efter att ett företag återupptagit verksamheten efter att ha varit vilande, innan ett nytt uppehåll kan göras. Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset beslutade regeringen i mars 2020 att uppehåll i verksamheten som görs under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av femårsregeln.

Beslutet innebär att det vid prövning av rätten till ersättning ska bortses från de tillfällen då verksamheten lagts vilande under 2020. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Ett fåtal åtgärder tillåts
Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. 

Det innebar att det blev tillåtet med uppdatering av webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.

Publicerat

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av utbrottet av covid-19. Mot bakgrund av det har regeringen beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Ett stöd som trädde i kraft den 9 november.

Många enskilda företagare har drabbats hårt till följd av pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa har inte kunnat dra nytta av de tidigare åtgärderna som exempelvis stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför infört ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Tre olika stödperioder
Stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020.

För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 70 procent av nettoomsättningen för samma period i fjol.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 60 procent av nettoomsättningen för samma period i fjol.

För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent av nettoomsättningen samma period i fjol.

Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av pågående pandemi.

Ansök senast 31 januari
Stöd ska kunna lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. Stöd lämnas för stödperioderna mars – juli med maximalt 120 000 kronor per stödberättigad mottagare.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Publicerat

Månadsrapport oktober

Hittills i år har SMÅA betalat ut ersättning med 650 miljoner kronor till 8 426 medlemmar, att jämföra med 443 miljoner kronor till 6 144 medlemmar under 2019. Här finns en månadsrapport för oktober.

Totala antalet ersättningstagare
Från 1 januari och fram till den sista oktober i år har 8 426 medlemmar fått ersättning från SMÅA, att jämföra med 6 144 under hela fjolåret.

Medlemmar som fick ersättning
I oktober fick 4 828 personer ersättning från SMÅA. En ökning med 76 procent jämfört med samma månad i fjol, då 2 740 personer fick ersättning.

Summan som betalats ut
Under 2019 betalade SMÅA ut drygt 443 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till medlemmar. Hittills i år har SMÅA betalat ut 650 miljoner kronor, varav 97 miljoner kronor i oktober månad, att jämföra med 41 miljoner kronor under samma period 2019.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista oktober var 113 319 medlemmar, varav 37 683 kvinnor och 75 636 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande har ökat kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Nedan finns statistik per månad från januari till och med oktober.

                      2019              2020             Procentuell förändring

Januari          354                447               + 26 %

Februari        341                 331                 – 3 %

Mars              279                957                + 243 %

April              315                 1 714              + 445 %

Maj                300               804               + 168 %

Juni               342                618                + 81 %

Juli                297                454               + 53 %

Augusti         277                372                + 34 %

September   326                499               + 53 %

Oktober        340               461                + 36 %


Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA 1 100 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering.

Publicerat