Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Den höjda a-kassan kan förlängas till 2022

I regeringens budgetproposition, som lämnats till riksdagen, föreslår man en förlängning av de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan till och med 2022.

För att möta den påverkan som coronaviruset har på det svenska samhället infördes tillfälliga förändringar i våras gällande a-kassans regler och ersättningsnivåer för 2020. 

Höjd ersättningsnivå
Grundersättningen var tidigare som högst 365 kronor per dag, men är nu 510 kronor per dag. För personer med inkomstbaserad ersättning ligger dagpenningen på som högst 1 200 kronor de första 100 dagarna jämfört mot de tidigare 910 kronorna de första 100 dagarna.

Kravet på arbetad tid sänks
Även den tillfälliga lättnaden i arbetsvillkoret föreslås förlängas. I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Beslut tas i december
Regeringen föreslår att de tillfälliga reglerna för ersättningsnivå och arbetsvillkor ska fortsätta gälla till och med 2022. I december tas beslut i riksdagen om budgeten.

Publicerat

Månadsrapport för augusti

Följderna av samhällskrisen syns fortsatt tydligt hos Småföretagarnas arbetslöshetskassa, SMÅA. Antalet ersättningstagare och ersättningssökande har ökat kraftigt jämfört med 2019. Här finns en månadsrapport för augusti.

Antalet ersättningstagare
Från 1 januari och fram till den sista augusti i år har 6 680 medlemmar fått ersättning från SMÅA, att jämföra med 6 144 under hela fjolåret.

Medlemmar som fick ersättning i augusti
I augusti fick 4 097 personer ersättning från SMÅA. En ökning med 47 procent jämfört med samma månad i fjol, då 2 792 personer fick ersättning.

Summan som betalats ut
Under 2019 betalade SMÅA ut drygt 443 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning till medlemmar. Hittills i år har SMÅA betalat ut 455 miljoner kronor, varav närmare 72 miljoner kronor i augusti månad, att jämföra med 40 miljoner kronor under samma period 2019.

Antalet medlemmar
Medlemsstatistiken visar att SMÅA per den sista augusti var 113 908 medlemmar, varav 37 911 kvinnor och 75 997 män.

Nyanmälningar
Andelen ersättningssökande har ökat kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. Vid jämförelse mellan 2019 och 2020, för perioden januari-augusti, har andelen medlemmar som söker ersättning ökat med 127 procent.

Statistik per månad från januari till och med augusti

  •                       2019              2020             Förändring
  • Januari          354                447               + 26 %
  • Februari        341                 331                 – 3 %
  • Mars               279                957                + 243 %
  • April              315                 1 714               + 445 %
  • Maj                 300               804               + 168 %
  • Juni               342                618                 + 81 %
  • Juli                 297                454               + 53 %
  • Augusti          277                372                + 34 %

Antalet ansökningar där utredning pågår/väntar på hantering
I dagsläget har SMÅA närmare 1 700 ansökningar där utredning antingen pågår eller ligger i väntan på hantering. En positiv trend jämfört med föregående månad då SMÅA hade 2 500 ansökningar i systemet.

Det fortsatt stora antalet ansökningar innebär dock att vi har längre handläggningstid än normalt trots att extrapersonal har anställts, att extern hjälp kopplats in och att ordinarie personalstyrka arbetar övertid.

Publicerat

Vår handläggning

SMÅA arbetar för att du ska få beslut och ersättning så snabbt som möjligt och vi handlägger ansökningar i den ordning de kommer in till oss. Om vi behöver fler uppgifter från dig, efter att vi gått igenom din ansökan, kommer vi att be dig att göra en komplettering.

Du som sökande styrker att du har rätt till ersättning genom att lämna korrekta uppgifter och handlingar till oss. Ju mer komplett information vi får från dig redan från början, desto snabbare kan vi ta ett beslut. Glöm inte att anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Läs mer på sidan Så söker du ersättning.

Gör en komplett ansökan
Så här kan du påverka den tid det tar från det att du blivit arbetslös till det att vi tar beslut och du får din ersättning:

– Läs noga igenom den information som finns i alla blanketter/formulär och tidrapporter innan du fyller i dem.
– Kontrollera att intyg, handlingar eller andra uppgifter du lämnar till oss är rätt ifyllda.
– Kontrollera att ingen uppgift saknas.
– Om du är anställd, kontrollera uppgifterna som din arbetsgivare fyllt i på blanketten/flödet Arbetsgivarintyg så att ingen uppgift saknas.
– Fyll i dina tidrapporter och skicka in dessa löpande för de veckor som passerar.

När måste du lämna kompletterande uppgifter?
Om något saknas i din ansökan eller om du lämnat felaktiga uppgifter kommer vi be dig att komplettera ditt ärende. När du lämnat kompletterande uppgifter gäller återigen att vi handlägger ärendena i datumordning.

Rätt till ersättning?
Vår handläggning avslutas med att vi tar beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning. Om du beviljas ersättning beräknar vi storleken på din ersättning och skickar ett beslut till dig. Därefter betalar vi ut ersättning för de veckor som du lämnat in tidrapporter för. Läs mer om ersättningen här.

Använd Mina Sidor
Du skickar in dina uppgifter i Mina Sidor, där kan du även:
– Följa din ansökan.
– Kontakta handläggare.
– Fylla i dina tidrapporter.
– Se dina beslut.
– Se antal ersättningsdagar.
– Se dina utbetalningar.

Publicerat

Felmeddelande vid signering

Om du får ett felmeddelande när du ska signera i våra e-tjänster kan det bero på flera olika saker. Problem uppstår framförallt i webbläsarna Chrome och Safari och beror på webbläsarens inställningar.

Safari

Om du har en Iphone/Ipad/Mac ihop med webbläsaren Safari kan du endast signera fem gånger i samma session. Det styrs av en säkerhetsåtgärd. Du kan i webbläsaren Safari ha inställningen ”spåra inte mellan webbplatser” som hindrar signering. Du behöver då ta bort den inställningen, se informationen om Cookie Failure nedan.

Chrome

I den senaste säkerhetsuppdateringen i Chrome kan du ha fått en inställning i Cookies som gör att webbläsaren inte tillåter cookies från tredjepart. Du behöver ändra inställningen så att det tillåts av din webbläsare.

Cookie Failure

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att felet uppstår. Problemet uppstår främst i webbläsaren Safari.

Det enklaste sättet att lösa problemet är att logga ut och logga in igen med webbläsaren Chrome för att signera och skicka in din tidrapport.

Om du vill ändra dina inställningar i Safari behöver du gå in i  Inställningar – Safari – Integritet och säkerhet och där avmarkera ”Spåra inte mellan webbplatser”.

Om du får samma problem i webbläsaren Chrome ska du i Chromes inställningar tillåta cookies från tredje part.

Om du får fortsatta problem efter att du åtgärdat enligt ovan rekommendationer så kan du byta webbläsare till Edge eller Firefox för att kunna skicka in din rapport.

Publicerat