Nya regler från och med den 2 juli 2018

Antalet karensdagar

Från och med den 2 juli 2018 sjunker antalet karensdagar från sju till sex dagar. Även den som fullgör karensdagar före den 2 juli omfattas av de nya reglerna vilket innebär att om man den 1 juli har fullgjort fem karensdagar så blir den sjätte och sista karensdagen måndagen den 2 juli.

Pension

Från och med den 2 juli kommer ersättningsnivån inte sänkas till 65 procent på grund av att man tar ut allmän pension utan ersättningsnivån kommer att vara 80 respektive 70 procent beroende på hur många dagar man fått arbetslöshetsersättning för och pensionsavdraget görs från dessa nivåer. För dig som har ett pågående pensionsavdrag så kommer korrigeringen att göras automatiskt.

En annan nyhet från den 2 juli är att vi bara ska göra pensionsavdrag för tid som man får pension. Om du får avdrag från pension och från och med den 2 juli och framåt har sänkt pensionsuttaget eller slutat ta ut pension bör du skicka in handlingar som visar detta så att vi kan se om din dagpenning ska ändras.

Förtroendeuppdrag

Från och med den 2 juli räknas förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning som arbete. De förtroendeuppdrag det gäller är följande.

  • Nämndemän
  • Riksdagsledamöter
  • Förtroendevalda i kommuner och landsting
  • Fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Det innebär att den sorts förtroendeuppdrag som räknas upp ovan kan ligga till grund för ett arbetsvillkor och att sådant arbete ska deklareras på tidrapporter som betalas ut den 5 juli eller senare.

Andra förtroendeuppdrag än den som angetts ovan, som t.ex. god man, kan inte räknas som arbete vid beslut som tas från och med den 2 juli och framåt.

Rätt till medlemskap när man har fyllt 64 år

Från och med den 2 juli kan man bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad man fyller 65 år.

Avbrott i medlemskapet

För att man ska ha rätt till inkomstbaserad ersättning är ett av kraven att man ska ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv sammanhängande månader. Från och med den 2 juli kommer a-kassorna kunna bortse från avbrott i medlemskapen som är kortare än en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte är mer än åtta veckor.

Dela det här