Lagar och regler medlem

Regelverket som alla arbetslöshetskassor har att följa redovisas i :

Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och
Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor.

 

Du kan läsa mer om de föreningsrättsliga bestämmelserna hos inspektionsmyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

På IAFs hemsida finns bestämmelserna beskrivna i avsnitt. Du kan även hitta föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och övrig information där.

 

Vill du läsa ännu mer?

Nedan finner du fler länkar om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr SMÅA:s verksamhet:

Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

Förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Dela det här