Verkstadsindustrimannen

Skillingaryds Mekaniska, www.skillingarydsmekaniska.se

Grundat: 1969
Antal anställda: 15, varav fyra är delägare
Ägare: Håkan Svenningsson (intervjuad) Patrik Johansson, Henrik Svensson, Martin Svensson
Medlem i SMÅA: 1997

Håkan Svenningsson, egenföretagare och medlem i a-kassan

“När tjock-TV:n försvann blev det tvärstopp”

Visst har vi haft en del utmaningar genom åren, bland annat ett par lågkonjunkturer. Men värst var det när tjock-TV:n försvann. Vi tillverkade TV-ställ. Varje månad sjönk orderingången tills det en dag var tvärstopp. Det var inget vi hade kunnat förutse. Utmaningen var att hitta andra kunder och växa på befintliga kunder. Vi valde även att satsa på ett bredare sortiment. Då är vi inte lika känsliga för konjunktursvängningar.

SMÅA var det enda alternativet

Jag gick med i SMÅA när jag blev delägare i Skillingaryds Mekaniska. För mig var SMÅA det enda alternativet. SMÅA är den enda a-kassan som har ett småföretagarperspektiv.
Skillingaryds Mekaniska grundades 1969 av min farbror, min pappa kom in i företaget strax därpå. På den tiden tillverkade företaget isskrapor. Om du ägde en bil på sjuttiotalet ägde du förmodligen även en av våra isskrapor. I dag är Skillingaryds Mekaniska ett företag inom tillverkningsindustrin. Vi utvecklar
och tillverkar hydraulcylindrar, kontorsmöbler
och andra produkter där bockning, pressning,
svetsning och skärande bearbetning ingår.

Otryggt att vara småföretagare

Min pappa köptes ut ur företaget 1973. Han hade familj och tyckte att det kändes otryggt att vara småföretagare. I mitten av 1990-talet var vi fyra anställda som erbjöds att bli delägare. Det var en form av generationsskifte. Jag ser ljust på framtiden för Skillingaryds Mekaniska. Målet är att ha ett stabilt företag, som är mycket konkurrenskraftigt. Vi ska vara lite snabbare, lite bättre. Skillingaryds Mekaniska ska alltid leverera rätt produkter i rätt tid till rätt pris.

Långsiktig strategi

För oss är den största investeringen att nyanställa och utbilda ny personal. Lyckligtvis har vi mycket låg personalomsättning. Folk trivs här. Tror det beror på att vi fyra är delaktiga i produktionen, vi har en kontinuerlig dialog med våra medarbetare.

Som småföretagare är det viktigt att ha en långsiktig strategi. Du bör ha en plan så att du klarar en lågkonjunktur. Visst kan du kortsiktigt ta ut lite mindre i lön för att minska kostnaderna, men det finns en risk med det. Det kan leda till lägre ersättning från a-kassan, eftersom ersättningen baseras på din inkomst. Många känner inte till det, utan det kan komma som en tråkig överraskning.

Nytt varje dag

Det bästa med att vara småföretagare är att du lär dig något nytt varje dag. Du är helt enkelt tvungen att lära dig. Vi står under samma regler som stora börsnoterade företag. Som småföretagare har jag en frihet som är få förunnad. Jag kan exempelvis ta semester när det passar mig. Eller nej, förresten, det är inte riktigt sant. Jag måste förbereda en hel del. Det går inte att bara ge sig iväg hur som helst – även om man är sin egen…

Dela det här