Vill du lämna oss?

Vi tycker så klart att det är jättetråkigt om du inte längre vill vara kvar som medlem i SMÅA. Läs igenom nedanstående information noga innan du begär ditt utträde.

Om du byter a-kassa

För dig som av någon anledning vill byta a-kassa är det viktigt att du tänker på att skicka in en ansökan om medlemskap i den kassa du önskar tillhöra. SMÅA hjälper sedan till med att skicka dina uppgifter om medlemstid till din nya a-kassa. Det är väldigt viktigt att du inte får något glapp i din medlemskapsperiod.

För dig som har aktivitetsstöd eller starta eget bidrag

Vi rekommenderar att du stannar kvar som medlem under den period du har någon form av stöd som utbetalas antingen av oss eller av Försäkringskassan. Eftersom aktivitetsstödet och starta eget bidraget baseras på a-kassans uppgifter kan nivån på din ersättning påverkas. Om du endast begär utträde och inte ansöker om medlemskap i någon annan a-kassa kommer nivån på ditt stöd att sänkas till grundnivån, det vill säga som mest 223 kronor per dag. Om du byter a-kassa riskerar nivån på din ersättning att tillfälligt sänkas under den tid det tar att flytta över ditt medlemskap. Detta rättar dock till sig så snart övergången mellan kassorna är klar.

Tänk på att den trygghetsförsäkring som du har genom ditt medlemskap i SMÅA fungerar som vilken annan försäkring som helst. A-kassan bör ses som en långsiktig försäkring som du bör  ha under hela ditt yrkesverksamma liv, alltså en försäkring som kan träda in vid en eventuell arbetslöshet oavsett när i livet den inträffar.

Om du ändå bestämt dig för att lämna oss gör du detta enklast genom att logga in i Mitt medlemskap och välja Avsluta medlemskap. Det går även bra att skriva till oss och berätta att du vill avsluta ditt medlemskap. Det är viktigt att du i såfall skrver vem du är (namn och personnummer) och från och med när du vill träda ur. Du kan få utträde som tidigast från och med att vi får din anmälan.

För dig som går i ålderspension

Enligt nuvarande regler kan man vara medlem i SMÅA till den månad man fyller 65 år. Du träder automatiskt ur kassan den sista i månaden innan din födelsemånad.

Sluta inte betala din medlemsavgift utan att avsluta medlemskapet

Om du inte meddelar oss att du vill avsluta ditt medlemskap utan istället slutar att betala dina medlemsavgifter upphör ditt medlemskap på grund av bristande betalning. Detta sker dock först när du har tre obetalda medlemsmånader (så kallade “garantimånader”). Under dessa tre månader är du fortfarande försäkrad och har möjlighet att söka arbetslöshetsersättning om du skulle bli arbetslös. Således är du också skyldig att betala avgiften för dessa tre månader. Viktigt att känna till är också att SMÅA driver in obetalda medlemsavgiftsskulder.

 

Pizzabagare som gräddar pizzor, egenföretagare och medlem i Småföretagarnas a-kassa

Dela det här