SKAFFA LÖNETRYGGHET.
ANDAS UT!

A-KASSA FÖR FÖRETAGARE
KOSTAR BARA 128 KR/MÅNAD.

ANSLUT DIG TILL SMÅA

SKAFFA TRYGGHET. ANDAS UT!

A-KASSA FÖR FÖRETAGARE KOSTAR BARA 128 KR/MÅNAD.


Varför välja SMÅA?

Trygghet om något händer företaget.

Få upp till 80 % av 25 025 kr/mån.

Det är prisvärt.

Bara 128 kr/mån.

Du kan få mer.

Försäkra upp till 80 000 kr /mån.

Renodlad a-kassa för företagare.

Inga avgifter till fackförbund eller organisation.


Så mycket får du
Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.


Trygghet – om något händer företaget
Tänk om inkomsterna uteblir eller om en oväntad uppstickare etablerar sig och tar alla dina kunder. Har du tecknat a-kasseförsäkring hos oss kan du få ekonomisk ersättning om du inte längre kan bedriva verksamheten.

Du betalar endast 128 kr/månad
Du betalar bara a-kasseavgiften som är 128 kr/månad. Inget av det du betalar går till något fackförbund eller annan organisation.

Upp till 80 000 kr/mån med tilläggsförsäkring
Du som är ansluten till SMÅA kan teckna en kompletterande inkomstförsäkring som är speciellt framtagen för SMÅAs medlemmar. Du väljer själv hur hög inkomst du vill försäkra, mellan 40 000 och 80 000 kronor. Dessutom ingår ett konkursskydd som ger 46 500 kronor (ett prisbasbelopp) vid konkurs. Du betalar från 225 kronor i månaden (beroende på vilket inkomsttak du väljer).

Renodlad a-kassa för företagare
Vi är en renodlad a-kassa utan kopplingar till fackförbund eller politisk organisation. Du betalar endast a-kasseavgift, 128 kr/månad.
Vi hjälper dig att byta a-kassa
När du fyller i ansökan om medlemskap kan du kryssa i att du vill ha hjälp att flytta medlemskapet. Vi hjälper dig och du får alltså med dig din medlemstid så att du inte får något glapp i din medlemsperiod.
Vill du veta något annat
Tryck på fliken Kontakta oss så hittar du både kontaktuppgifter och svaren på de vanligaste frågorna.