VIKTIG information om betalsätt AUTOGIRO i MITT MEDLEMSKAP!

Välj i första hand autogiro i Mitt medlemskap! Vi råder dig att inte ansöka om autogiro i din internetbank. Gör inte heller fler ansökningar om autogiro snabbt efter varandra, då skapas dubbletter och du får tekniska problem med att få ansökan godkänd.

Observera också att du inte kan ansöka om autogiro i Mitt medlemskap och i din internetbank samtidigt. Om du gör det, kommer ditt autogiro inte att fungera. Kontakta oss på 08-723 44 00 om du har problem så hjälper vi dig!

Om du ändå ansöker om autogiro via din internetbank, sök då på Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (inte SMÅA) och ange rätt betalarnummer dvs ditt personnummer.

Tills dess att din ansökan om autogiro gått igenom och blivit godkänd kommer vi att skicka fakturor via post hem till dig. Tänk på att de pappersfakturor du hunnit få hem måste betalas på vanligt sätt.

Logga gärna in på Mitt medlemskap för att se status på dina inbetalningar och jämför med din internetbank. Om det saknas inbetalningar så gör en extra inbetalning via din internetbank på bankgiro 126-2500 med ditt OCR-nummer som referens. Ditt OCR-nummer hittar du i Mitt medlemskap under Betalningar.

När ditt autogiroavtal med oss är godkänt dras medlemsavgiften den 28:e varje månad eller den första vardagen efter den 28:e, förutsatt att täckning finns på kontot. Saknas täckning sker ytterligare en autogirodragning för samma avgiftsperiod men först efter 30 dagar, dvs nästa månadsskifte. Saknas även då täckning får du en påminnelse per post som du måste betala omgående. Om du inte betalar påminnelsen omgående så upphör ditt medlemskap.

Dela det här