« Se fler frågor & svar

Jag har varit företagare tidigare och är nu arbetslös. Måste jag söka arbete som anställd?

Ja, grundvillkoret för att få arbetslöshetsersättning är att du är inskriven på arbetsförmedlingen och att du står till arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att du aktivt måste söka arbete på hela den reguljära arbetsmarknaden. Tänk också på att du måste lämna in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten redogör du för vilka åtgärder du vidtagit för att ta dig ur arbetslösheten.

Dela det här