« Se fler frågor & svar

Arbete – fastställd omfattning för anställning

När du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har månadslön eller timlön ska du fylla i omfattning i procent på tidrapporten.

På tidrapporten finns uppgiften för anställning i procent att fylla i, vecka för vecka. Du som har arbetat helt enligt ditt bestämda schema fyller endast i omfattningen i procent på tidrapporten.

Du behöver skicka in anställningsavtal till SMÅA. Det är viktigt att omfattningen och heltidsmåttet för din anställning framgår av avtalet.

Tjänstgöringsfri tid
Du som har en deltidsanställning där viss tid är tjänstgöringsfri fyller endast i omfattningen i procent på tidrapporten.

Om du arbetar mer än schemalagd arbetstid
Om du arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad under en vecka, ska du först fylla i omfattningen i procent som vanligt. Sedan fyller du i dina extra arbetade timmar för respektive dag.

Ändrad sysselsättningsgrad mitt i en vecka
Om din sysselsättningsgrad ändras mitt i en vecka ska du ange det totala antalet timmar som du har lön för.

Dela det här