« Se fler frågor & svar

Arbete – lärare/cirkelledare

Du som arbetar som lärare ska fylla i den tid du har lön för på tidrapporten.

Betalt per lektion
Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på tidrapporten. I din lön ingår ersättning för förberedelsetid och den ska därför räknas som arbetade timmar.

Du behöver uppgift från din arbetsgivare om vilken undervisningsskyldigheten är för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. När du vet vilken undervisningsskyldighet du har, räknar du ut dina arbetade timmar så här:

Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten = antal arbetade timmar.

(Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning)

Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

Betalt per hel timme
Om du får betalt per hel timme ska du på tidrapporten fylla i det antal timmar som du har lön för.

Månadslön
Om du har månadslön ska du på tidrapporten fylla i den tid som anställningen omfattar i procent och som du har lön för.

Dela det här