« Se fler frågor & svar

Arbete – konstnärligt (med gage)

Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om och fyllas i som arbetade timmar på tidrapporten.

Gör så här: dividera ditt bruttogage per vecka med 169 kronor (för arbete utfört from januari 2016). Fyll i de timmar du får fram på tidrapporten. Avrunda till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande, oavsett gagets storlek, är 8 timmar.

Exempel

Du har gjort tre uppträdanden i en vecka i februari 2016 och totalt har du fått 3000 kronor i gage (före skatt). 3000/169 kronor = 17,75 timmar. Du fyller i 18 timmar arbete på tidrapporten för den veckan.

Om de totalt arbetade timmarna blir fler än 40 på en och samma vecka, fyller du i 40 för den veckan och resterande fyller du i på nästföljande vecka. Som längst fyller du i timmarna under 4 veckor i rad, inkluderat själva arbetsveckan.

Dela det här