« Se fler frågor & svar

Arbete – konstnärligt (med gage)

Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om och fyllas i som arbetade timmar på tidrapporten.

Gör så här: dividera ditt bruttogage per vecka med 169 kronor (för arbete utfört from januari 2016). Fyll i de timmar du får fram på tidrapporten. Avrunda till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande, oavsett gagets storlek, är åtta timmar.

Exempel
Du har gjort tre uppträdanden i en vecka i februari 2016 och totalt har du fått 3 000 kronor i gage (före skatt). 3 000/169 kronor = 17,75 timmar. Du fyller i 18 timmar arbete på tidrapporten för den veckan.

Om de totalt arbetade timmarna blir fler än 40 på en och samma vecka, fyller du i 40 för den veckan och resterande fyller du i på nästföljande vecka. Som längst fyller du i timmarna under fyra veckor i rad, inkluderat själva arbetsveckan.

Dela det här