« Se fler frågor & svar

Arbete – jour och beredskap

Alla betalda jour- och beredskapstimmar (inklusive sovande jourtid) ska fyllas i som arbete på tidrapporten.

Om du är timanställd vid behov fyller du i arbetade timmar och jour- eller beredskapstimmar dag för dag på tidrapporten.

Om du har en fastställd omfattning för din anställning (till exempel om du är anställd på 50 procent) fyller du i din det i procent om jouren eller beredskapen är en del av din deltidstjänst. Om du har jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du i jouren/beredskapen som arbetade timmar utöver den fastställda omfattningen i procent.

Dela det här