Lagar och regler ersättning

Regelverket för arbetslöshetsförsäkringen som alla arbetslöshetskassor har att följa redovisas i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

För att läsa mer om de försäkringsbestämmelserna rekommenderar vi att du besöker Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF):s webbplats. Här finns bestämmelserna beskrivna i avsnitt. Du kan även hitta föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och övrig information här.

Vill du läsa ännu mer?

Nedan finner du fler länkar om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr SMÅA:s verksamhet:

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Förordningen om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Bidragsbrottslag (2007:612)

Dela det här