Villkor ersättning

Precis som alla andra a-kassor i Sverige styrs SMÅA:s handläggning av ersättningsärenden i första hand av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring men också av förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

För att läsa mer om de försäkringsbestämmelserna rekommenderar vi att du besöker Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF):s webbplats. Här finns bestämmelserna beskrivna i avsnitt. Du kan även hitta föreskrifter, förarbeten, rättspraxis och övrig information där.

Vill du läsa ännu mer?

Här finns fler länkar om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr SMÅA:s verksamhet:

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Förordningen om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Bidragsbrottslag (2007:612)

 

Ung bilmekaniker som pratar i telefon och håller en surfplatta i sin hand. Egenföretagare och medlem i Småföretagarnas a-kassa.

Dela det här