Missnöjd

Om du tycker att SMÅA har fattat ett felaktigt beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Vid omprövningen går vi igenom hela ditt ärende en gång till och vi gör en ny förutsättningslös bedömning.

Du måste skriva in till SMÅA och begära omprövning inom två månader från det att du fick det första beslutet. Om vi får din begäran senare än så får vi inte ompröva beslutet.

Det är viktigt att du skriver tydligt vilket beslut du vill ska omprövas, hur beslutet ska ändras och dina skäl till att du tycker att beslutet ska ändras. Det finns inga krav på att omprövningen ska vara skriven på ett speciellt sätt, det enda som är viktigt är att vi förstår vad du vill.

 

Överklagan av beslut

Om du fått ditt ärende omprövat och fortfarande anser att SMÅA:s beslut är felaktigt kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska se likadant ut som en begäran om omprövning.

Viktigt att veta är att överklagandet ska vara ställt till förvaltningsrätten men ändå skickas till SMÅA. Vi skickar därefter vidare alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Prövningen av ärendet är gratis. Du har även rätt att begära en muntlig förhandling. I vissa fall kan du även få resekostnader betalda av staten.

Dela det här