Begrepp i Coronatider

Det är en orolig tid i samhället och det är många begrepp som cirkulerar. Här reder vi ut skillnaden mellan permittering, varsel och uppsägning.

Permittering
Permittering innebär att du skickas hem av sin arbetsgivare och inte behöver jobba men har rätt till full lön. Det är för att säkerställa att personalen finns kvar. Du ska vara beredd att starta upp igen så fort som möjligt .

Korttidspermittering/Korttidsarbete
Korttidspermittering innebär att man går ner i arbetstid, att staten tar över en hel del av arbetsgivarens kostnader. Du får något lägre lön som korttidspermitterad än som permitterad. Här finns mer information om korttidsarbete. Enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigade. Tillväxtverket tolkar detta som att endast enskilda näringsidkare kan anses ha familj eftersom de är fysiska personer. Företagsformen enskild firma är därför även fortsatt undantagen från stödet.

Varsel
På kort sikt innebär det ingen förändring utan det blir förhandling mellan fack och arbetsgivaren. Du jobbar på som vanligt med full lön och om arbetsgivaren skickar hem dig har du rätt till betalning, så länge du står till arbetsgivarens förfogande.

Uppsägning
Från det att du får ett uppsägningsbesked i sin hand börjar uppsägningstiden att löpa. Uppsägningstiden kan variera i längd beroende på avtal. Under uppsägningstiden har du också rätt till full lön.

Dela det här