Studier och a-kassa

Enligt huvudregeln har man inte rätt till arbetslöshetsersättning när man studerar oavsett om det är heltids- eller deltidsstudier. Detta gäller även under uppehåll i studierna, exempelvis under sommarlovet. Det finns undantag till huvudregeln vilka du kan läsa om nedan. Även om studierna omfattas av undantagen måste man även uppfylla grundvillkoren under den tid som man studerar.

Orienteringskurser och liknande

Om du är arbetslös och deltar i en utbildning eller aktivitet som ger en orientering om olika yrken och utbildningsvägar eller som underlättar omställningen från ett arbete till ett annat kan du ha fortsatt rätt till arbetslöshetsersättning.

Orienteringskursen eller liknande aktivitet kan vara på hel- eller deltid. Du får som mest 15 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod jämsides med en sådan utbildning/aktivitet.

Deltidsstudier

Du som är arbetslös kan i vissa fall få ersättning om du studerar i en omfattning om högst 50 % av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller efter det att du blev arbetslös, om följande villkor är uppfyllda:

  1. det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete, och
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.

Om du före det att du blev arbetslös har deltagit i utbildning under minst 15 veckor vid sidan av ett arbete kan du ha rätt att deltidsstudera med studiestöd samtidigt som du får arbetslöshetsersättning.

Du kan få arbetslöshetersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på deltid inom en ersättningsperiod.

SMÅA går igenom din ansökan och beslutar om du kan påbörja deltidsstudierna utan att din ersättningsrätt påverkas. Kontakta alltid SMÅA innan du påbörjar någon form av studier under din arbetslöshet, så hjälper vi dig!

Heltidsstudier

Om du har haft ett heltidsarbete och samtidigt studerat på heltid kan ha rätt att fortsätta studera utan att det påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning om följande villkor är uppfyllda:

  1. det tidigare arbetet inte upphörde på grund av utbildningen,
  2. utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete,
  3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd, och
  4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Du kan få arbetslöshetsersättning för högst 20 veckor samtidigt som du studerar på heltid inom en ersättningsperiod.

Arbetsmarknadsutbildning och Starta-eget-bidrag

Om du deltar i en arbetsmarknadsutbildning eller får Starta-eget-bidrag får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Dela det här

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.