Deltidsarbete

Du kan få ersättning samtidigt som du deltidsarbetar i 60 veckor.

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär att du kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. I vilken form du är anställd har ingen betydelse.

Varje vecka som du arbetar och samtidigt får ersättning räknas som en deltidsvecka, oavsett om du arbetar mycket eller lite under veckan.

Vad händer när de 60 deltidsveckorna har tagit slut?

Efter att de 60 deltidsveckorna har tagit slut kan man bara få ersättning för veckor man inte arbetar alls under resten av ersättningsperioden.

 

Dela det här