Mer om deltidsregeln

Den 15 maj 2017 och framåt kan du få ersättning samtidigt som du deltidsarbetar i 60 veckor istället för 75 dagar som gällt tidigare.

Den här ändringen påverkar dig som både arbetar och får ersättning under en vecka, exempelvis om du är timanställd eller har en deltidstjänst.

60-veckorsregeln, eller deltidsbegränsningen, innebär alltså att du kan få ersättning i 60 veckor i kombination med arbete. I vilken form du är anställd har ingen betydelse.

Hur skiljer sig den nya och den gamla regeln åt?

Den nya regeln med deltidsveckor innebär att de flesta som får ersättning samtidigt som de arbetar kan få det under en längre tid än vad som är möjligt med 75-dagarsregeln. Varje vecka som du arbetar och samtidigt får ersättning räknas som en deltidsvecka enligt den nya regeln, oavsett om du arbetar mycket eller lite under veckan.

Den gamla regeln, 75-dagarsregeln, innebar att den som arbetade i liten omfattning och fick flera ersättningsdagar i en vecka med arbete, förbrukade sina 75 dagar snabbt.

För den som arbetar och endast får en ersättningsdag per vecka innebär den nya regeln alltså en försämring. Med gamla regeln hade den personen kunnat få ersättning i 75 veckor, men med den nya regeln kan han eller hon endast få ersättning jämsides med deltidsarbete i 60 veckor.

Vad händer när de 60 deltidsveckorna har tagit slut?

Efter att de 60 deltidsveckorna har tagit slut kan man bara få ersättning för veckor man inte arbetar alls under resten av ersättningsperioden.

Dina deltidsdagar räknas om till veckor den 15 maj

Om du har fått arbetslöshetsersättning samtidigt som du arbetat deltid räknade vi om dina deltidsdagar till deltidsveckor den 15 maj. Det innebär att alla veckor före den 15 maj som du både har arbetat och fått ersättning för, räknas ihop och blir förbrukade deltidsveckor enligt den nya regeln.

Exempel: Om du har fått 20 deltidsdagar under 8 veckor före den 15 maj, har du förbrukat 8 deltidsveckor enligt den nya regeln.

Viktig information!

Särskilt till dig som arbetar deltid och får ut en ersättningsdag per vecka och till dig som redan har fått 75 deltidsdagar: Kontakta oss för att få mer information om hur just du påverkas.

Dela det här