Hur lång tid tar det?

Kötiden är antalet arbetsdagar från det att ett ärende kommer in till SMÅA till dess att vi börjar handlägga. Om vi har alla uppgifter vi behöver kan vi fatta beslut i ärendet. Om något saknas hör vi av oss till dig, via brev eller telefon, och förklarar vilka uppgifter vi behöver.

 

Ärenden som rör medlemskap

Kötiden är fem-sex arbetsdagar.


Ärenden som rör arbetslöshetsersättning

Kötiden är några veckor.


Ärenden som rör omprövningar

Kötiden är några veckor. Omprövningsärenden som rör medlemskap kan ta längre tid eftersom de beslutas av SMÅA:s styrelse som sammanträder en gång per månad.

 

Du kan själv påverka handläggningstiden av ditt ärende!

  • Se till att du skickar in blanketter som är komplett ifyllda. Om du inte tycker du fått med all information i blanketterna kan du alltid skriva ett separat brev och skicka med. Förklara din situation så tydligt som möjligt så vi enkelt kan få en tydlig bild av ditt ärende.
  • Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer och är uppdaterade så att vi enkelt och snabbt kan nå dig om vi har några frågor.
  • Fyll i och skicka in dina tidrapporter löpande!  Ju fler tidrapporter vi har från dig när vi fattar ett beslut om din ersättning, desto mer får du i ersättning i din första utbetalning. Enklast fyller du i tidrapporter i Mina sidor.
Dela det här