Godkänt extraarbete

Om du har ett arbete kan detta  i vissa fall godkännas som ett extraarbete som du kan behålla utan att det påverkar din rätt till ersättning. För att extraarbetet inte ska påverka arbetslöshetsersättningen måste du ha utfört det jämsides med ett heltidsarbete i minst tolv månader innan du blir arbetslös.

Företag som extraarbete

Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidsysselsättning kan du behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör.

Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra.

Ingen inkomstbegränsning

Det finns ingen inkomstbegränsning för att ett arbete i eget företag ska kunna bli ett godkänt extraarbete. SMÅA fastställer en genomsnittlig inkomst och gör sedan löpande kontroller (vanligtvis en gång per år). Om inkomsten överstiger 2 190 kronor per vecka görs ett avdrag med det överstigande beloppet.

Arbetstid i det godkända extraarbetet

Det är viktigt att komma ihåg att du inte får utöka arbetstiden i det godkända extraarbetet. Om så sker upphör arbetet att vara godkänt som ett extraarbete som inte påverkar ersättningen. Du kan då inte längre betraktas som arbetslös och du har inte längre rätt till ersättning när du arbetar i ditt företag.

Anställning som godkänt extraarbete 

För att en anställning ska kunna godkännas som extraarbete får inkomsten i genomsnitt inte överstiga 2 190 kronor per vecka. Om inkomsten utökats vid en kontroll kan du ha kvar extraarbetet men ett avdrag görs från den ersättning som du får per dag. Avdraget görs med det belopp som överstiger 2 190 kronor per vecka. .

Om arbetet utökas i tid upphör det att ses som ett godkänt extraarbete och påverkar alltså ersättningen. Detta innebär alltså att du ska fylla i alla dina arbetade timmar på dina tidrapporter till a-kassan.

Kombinerat anställning med företagande

Om du har kombinerat anställning med företagande kan du få fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning även om du skulle förlora din deltidsanställning.

Detta gäller under förutsättning att arbetet i deltidsanställningen har varit minst 17 timmar per vecka och att arbetet i företaget varit max 10 timmar per vecka samt att inkomsten från företaget inte överstigit 2 730 kronor per vecka. Det ska även ha bedrivits jämsides i minst 6 månader och tiden i företaget får inte utökas under arbetslösheten.

Exempelvis: Du har haft en anställning med 35 timmar per vecka och har samtidigt haft ditt företag vid sidan av där du arbetat 5 timmar per vecka. Du sägs upp från din anställning och söker arbetslöshetsersättning. Du kan då fortsätta att arbeta i ditt företag i samma omfattning som tidigare och samtidigt få ersättning från SMÅA.
Detta kan pågå i 60 veckor, se regler för detta nedan.

Ersättning vid deltidsarbete (ej godkänt extraarbete)

Om ditt arbete inte kan bli ett godkänt extraarbete som inte påverkar ersättningen, finns möjligheten att ändå deltidsarbeta samtidigt som du får arbetslöshetsersättning. SMÅA gör då avdrag från din ersättning för de timmar du har arbetat och ersätter dig för resterande arbetslös tid, upp till heltid.

Detta gäller i huvudsak vid anställning, men i vissa fall även för deltidsföretag (se ovan under Kombinerat anställning med företagande).

Du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod. De dagar som sedan finns kvar av ersättningsperioden på 300 dagar kan du endast få utbetalda i de veckor då du inte arbetar alls.

Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer samt vid arbete som deltidsföretagare enligt ovan. Den gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Samma begränsningsregel för arbete kombinerat med arbetslöshetsersättning gäller om du får en anställning på deltid under redan påbörjad arbetslöshetsperiod.

Dela det här

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD