Förtroendevald

Det finns flera olika typer av förtroendeuppdrag, de vanligaste är politiska och fackliga förtroendeuppdrag men därutöver förekommer även förtroendeuppdrag inom ideella föreningar, stiftelser, kyrkliga församlingar samt uppdrag som nämndeman.

Heltid

Förtroendeuppdrag på heltid jämställs med vilken anställning som helst och du får därför tillgodoräkna dig den tiden i ett arbetsvillkor.

Deltid

Ett förtroendeuppdrag på deltid kan under vissa förutsättningar jämställas med ett förvärvsarbete och också vara tillgodoräkningsbart i ett arbetsvillkor trots att uppdraget inte utgör en anställning. Ett exempel på ett sådant förtroendeuppdrag på deltid är politiska förtroendeuppdrag inom kommunen.

Om ditt politiska uppdrag är årsarvoderat kan det jämställas med förvärvsarbete. Däremot om arvodet är ett sammanträdesarvode så anses det inte normalfallet inte påverka rätten till arbetslöshetsersättning alls. Dock är bedömningen beroende av vilken omfattning uppdraget har.

Övriga förtroendeuppdrag som i sin form är väldigt lika ett vanligt förvärvsarbete, exempelvis ett uppdrag i stor omfattning,  att fast timlön utgått samt att uppdragsgivaren har betalat sociala avgifter, kan innebära att uppdraget ska jämställas med ett förvärvsarbete.

Vi gör en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om förtroendeuppdraget ska jämställas med förvärvsarbete eller inte.

Dela det här