Förtroendevald

Det finns flera olika typer av förtroendeuppdrag, de vanligaste är politiska och fackliga förtroendeuppdrag men därutöver förekommer även förtroendeuppdrag inom ideella föreningar, stiftelser, kyrkliga församlingar samt uppdrag som nämndeman. I arbetslöshetsförsäkringen bedöms förtroendeuppdrag på olika sätt beroende på om man enligt lag har rätt att vara ledig från sitt arbete eller inte.

Förtroendeuppdrag där man har rätt till ledighet från en anställning

I arbetslöshetsförsäkringen jämställs förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning med förvärvsarbete. Det innebär att sådana förtroendeuppdrag kan ligga till grund för rätten till ersättning genom att ingå i ett så kallat arbetsvillkor samt att sådana förtroendeuppdrag även ska deklareras som arbete på tidrapporterna.

Exempel på förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning är: riksdagsledamöter, förtroendevalda i kommuner och landsting, fackligt förtroendevalda samt nämndemän.

Övriga förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag där man inte enligt lag har rätt till ledighet från en anställning kan inte ligga till grund för rätten till ersättning och ska inte heller deklareras som arbete på tidrapporten. Däremot ska ett sådant uppdrag deklareras som förhindrad på tidrapporten om uppdraget en viss dag hindrar dig från att kunna söka eller ta ett arbete.

 

Dela det här